6 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 21. 5. 2019
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 5. 2019

V článku si priblížime, čo všetko priniesla novelizácia zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) účinná od 1. januára 2019 nielen v spojitosti s krátkodobými opatreniami stratégie pracovnej mobility cudzincov v SR.

Dátum publikácie: 1. 3. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2021

Zákon č. 351/2017 Z. z. novelizoval s účinnosťou od 1. januára 2018 aj zákon o zdravotnom poistení. Pre oblasť mzdového účtovníctva z novely vyplývajú zmeny týkajúce sa zdravotného poistenia občanov z iného členského štátu alebo z cudziny pri výkone činnosti zamestnanca, platenia poistného pri štrajku zamestnanca a odpočítateľnej položky.

Dátum publikácie: 1. 3. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2021

Novela zákona o zdravotnom poistení účinná od 1. 1. 2018 upresňuje v § 3 ods. 3 písm. a) podmienky, kedy je fyizcká osoba verejne zdravotne poistená, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Dátum publikácie: 28. 8. 2017
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 8. 2017
Právny stav do: 30. 4. 2018

Dňa 1. 5. 2017 nadobudol účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nes­korších predpisov. Podstatným dôvodom prípravy a schválenia zákona je transpozícia smerníc Európskeho parlamentu a rady týkajúcich sa vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania ako sezóni pracovníci alebo v rámci vnútropodikového presunu.

Dátum publikácie: 24. 3. 2017
Autor: Ing. Martina Švaňová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2019

Podľa § 3 ods. 2 verejne zdravotne poistená osoba je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak na území Slovenskej republiky nie je zamestnaná ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Dátum publikácie: 24. 3. 2017
Autor: Ing. Martina Švaňová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2019

Novelizáciou zákona o zdravotnom poistení sa v § 7 ods. 1 ustanovuje, aby deti cudzincov pracujúcich a odvádzajúcich zdravotné poistenie v SR boli poistené v rovnakej zdravotnej poisťovni ako ich zákonný zástupca, a to z dôvodu jednoduchšej identifikácie ukončenia poistného vzťahu zákonného zástupcu týchto detí.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.