Vyhľadávanie > Odborné články > Odvody > Ing. Eva Gášpárová
369 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

...
Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Minimálny mesačný vymeriavací základ je stanovený len pre platenie poistného na sociálne poistenie samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne poistených osôb a na zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činných osôb a samoplatiteľov, a to vo výške 546 €. 

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Poistné na povinné sociálne poistenie zamestnanca a zamestnávateľa, samostatne zárobkovo činnej osoby, poistné na dobrovoľné sociálne poistenie, poistné pri súbehu príjmov a poistné na sociálne poistenie, ktoré platí štát a Sociálna poisťovňa, sazdby poistného a vymeriavacie základy.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

V priebehu kalendárneho roka sa poistné na zdravotné poistenie platí formou preddavkov. V rámci ročného zúčtovania poistného zdravotná poisťovňa vykoná výpočet poistného zo skutočných príjmov poistenca za celý kalendárny rok a za všetkých platiteľov poistného.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

S účinnosťou od 1. 1. 2021 dochádza k niekoľkým zmenám v povinnostiach zamestnávateľa, čo má za následok aj zmenu používaných formulárov, a to Registračného listu zamestnávateľa, Registračného listu fyzickej osoby, Mesačného výkazu poistného a príspevkov, Výkazu poistného a príspevkov.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Od 21. 7. 2020 sa povinnosť  odhlásenia sa z registra zamestnávateľov odo dňa, v ktorom zamestnávateľ nezamestnáva už žiadneho zamestnanca, zrušila, avšak zamestnávateľ je povinný prihlásiť sa do registra zamestnávateľov najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2021 Sociálna poisťovňa už neuloží pokutu ani v prípade, ak povinná osoba splní svoje povinnosti ustanovené zákonom do siedmich dní od uplynutia lehoty na splnenie povinností – tzv. druhá šanca.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Identifikačné číslo je jedinečný identifikátor právneho vzťahu, ktorý pridelí Sociálna poisťovňa bezprostredne po doručení prihlášky do registra poistencov a sporiteľov každému konkrétnemu právnemu vzťahu zamestnanca samostatne.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

S účinnosťou od 1. 1. 2021 je Sociálna poisťovňa povinná poskytovať zamestnávateľovi informácie o jeho zamestnancovi a ktoré sú nevyhnutné pre určenie obdobia, počas ktorého zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. 

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2021 budú uplatňovať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2019 (1 092 €), veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k 1. 1. 2021 (214,83 €).

 

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, v nedeľu, vo sviatok, v noci, za prácu nadčas, za sťažený výkon práce a pracovná pohotovosť a mzdové zvýhodnenia dohodárov pri práci vykonávanej mimo praconého pomeru. 

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.