1423 výsledkov
...
Dátum publikácie: 4. 3. 2021
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 4. 2021

Článok poukazuje na zmeny v ošetrovnom. Ošetrovné je nemocenská dávka poskytovaná z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky). Poskytuje sa aj z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov jeho veku.

Dátum publikácie: 4. 3. 2021
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Od 1. januára 2021 sa zvýšili odvody živnostníkov do Sociálnej poisťovne o 13,10 € a zdravotnej poisťovne o 5,53 €. Výška odvodov je ovplyvnená vymeriavacím základom. Výška vymeriavacieho základu závisí od výšky čiastkového základu dane z príjmov nezníženého o zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Dátum publikácie: 1. 2. 2021
Autor: Ing. Mária Dimitrovová, Ing. Sidónia Jakubovie
Právny stav od: 1. 1. 2020

Medzi základné povinnosti daňovníka – právnickej osoby, patrí povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby po skončení zdaňovacieho obdobia. Príspevok je zameraný na základné zásady, ktoré je potrebné dodržať pri zostavení a podaní daňového priznania, a na náplň jednotlivých riadkov tlačiva daňového priznania. Súčasťou príspevku je aj komplexný príklad na vyplnenie tlačiva daňového priznania.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Minimálny mesačný vymeriavací základ je stanovený len pre platenie poistného na sociálne poistenie samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne poistených osôb a na zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činných osôb a samoplatiteľov, a to vo výške 546 €. 

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Poistné na povinné sociálne poistenie zamestnanca a zamestnávateľa, samostatne zárobkovo činnej osoby, poistné na dobrovoľné sociálne poistenie, poistné pri súbehu príjmov a poistné na sociálne poistenie, ktoré platí štát a Sociálna poisťovňa, sazdby poistného a vymeriavacie základy.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

V priebehu kalendárneho roka sa poistné na zdravotné poistenie platí formou preddavkov. V rámci ročného zúčtovania poistného zdravotná poisťovňa vykoná výpočet poistného zo skutočných príjmov poistenca za celý kalendárny rok a za všetkých platiteľov poistného.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2020

V článku sa budeme venovať téme ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2020, termínmi, ktoré musí splniť zamestnanec, zamestnávateľ, stanovenými vzormi tlačív, povinnostiam zamestnanca a zamestnávateľa, ktoré súvisia s ročným zúčtovaním.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

Dôchodky v tomto roku prechádzajú viacerými zmenami. Sú o niečo vyššie, no mení sa aj vek odchodu do dôchodku. V článku je uvedený prehľad všetkých náležitostí, ktoré sa v roku 2021 týkajú tejto dávky.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

Krátky test k článku.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

V nadväznosti na zmenu Ústavy SR, ktorá garantuje maximálny dôchodkový vek žien, ktoré vychovali deti, dochádza s účinnosťou od 1. 1. 2021 k zmene dôchodkového veku niektorých osôb. 

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.