13 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

stockxpertcom_id20575581_jpg_eaa705250263f831ce7ab1d84c04bed1.jpg

V poslednej „sviatočne“ ladenej tematickej časti sa pokúsime zodpovedať najmä na otázky nezmenových zamestnancov, ktorí neočakávane musia vo sviatok pracovať „takmer za deravý groš“, prečo táto práca nie je súčasne aj prácou nadčas. A tiež, v ktorých prípadoch dochádza skutočne k súbehu práce vo sviatok s prácou nadčas.

iStock_000010995864XSmall.jpg

Zákonník práce kompenzuje zamestnancovi stratu nároku na mzdu za čas sviatku, resp. mu garantuje nekrátenú mesačnú mzdu za deň sviatku, kedy nepracoval. Vinou zamestnanca sa však môže stať, že ten „zo zákona“ stratí nárok na náhradu ušlej mzdy alebo na mzdu za sviatok. Pozor preto na takúto možnosť!

iStock_000004629609Medium.jpg

Pozdravujem všetkých zo slnečných púpav. Mám dovolenku, a tak oddychujem a píšem... Zachcelo sa mi slniečka, ničnerobenia, a tak som svojmu šéfovi oznámila, že si beriem pár dní voľna, že si beriem dovolenku. Môj šéf súhlasil, samozrejme... (úctivý služobníček her director...). Ale to „samozrejme“ nie je u každého zamestnávateľa samozrejmosťou. Môj predchádzajúci šéf by sa pri situácii, keď by som si uňho na koberčeku žiadala dovolenku, zhrbil ešte viac ako obvykle, prižmúril by oči a s úškrnom na tvári by ma odpálil ako golfovú loptičku na ihrisku... Nie a von! Prečo?

iStock_000002474996XSmall.jpg

Za prácu vo sviatok má zamestnanec zákonný nárok na mzdové zvýhodnenie minimálne vo výške 50 % svojho priemerného zárobku. Nemusí však tomu tak byť v každom prípade, resp. nie každý zamestnanec má nárok na toto zvýhodnenie.

iStock_000020653972XSmall.jpg

Pre skupinu zamestnancov pracujúcich v rovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase na päť pracovných dní v týždni je sviatok skutočne sviatkom, teda aj reálne dňom pracovného pokoja. Takýto zamestnanec na rozdiel od zmenového zamestnanca nielenže vo sviatok (obrazne aj skutočne) „sedí doma“, ale ešte za to odpočívanie berie aj peniaze!

Image5325.jpg

Typickou situáciou, kedy sa musí pracovať aj vo sviatok, sú nepretržité pracovné a prevádzkové režimy. Zamestnanci pracujú podľa harmonogramov striedania pracovných zmien buď v režimoch „denná“ a „nočná“ zmena, alebo v režimoch „ranná“, „odpoludňajšia“ a „nočná“ zmena v rôznych variáciách striedania sa. No a pracuje sa aj počas tých 15 dní sviatkov v rámci roka. Ako ale posudzovať začiatok dňa sviatku u takýchto režimov?

tt_zahranicni-pracovnici.jpg

V prvej časti sme uviedli, že sviatky ako dni pracovného pokoja taxatívne vymedzuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov. Je však sviatok skutočne dňom pracovného pokoja pre všetkých zamestnancov?

tt_kalendar.jpg

Zdanlivo antagonistický názov blogu má za cieľ naznačiť, že jeho obsahom bude najmä pristavenie sa pri nárokoch tých zamestnancov, ktorí pri želaní príjemného prežitia zajtrajšieho dňa sviatku, ktoré si neodpustia redaktori televízie, si povzdychnú: aký sviatok, keď musím do práce.

budik.jpg

Rok 2009 začal celkom zaujímavo: nabehli sme na euro a „vrchnosť“ konečne začala vnímať, že finančnú krízu prerastajúcu do hospodárskej krízy sa odvrátiť nedá. To ale ešte najvyšší verili, že ako prišla, tak aj odpochoduje do konca roku 2012. Aby sa aspoň zmiernili jej následky, do novely zákona o službách zamestnanosti, o ktorej vo februári 2009 rokovali poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, prostredníctvom poslaneckého návrhu bola operatívne prijatá novela Zákonníka práce, ktorou sa v novom § 252c na prechodné obdobie od 1. marca do 31. decembra 2012 zaviedol inštitút, ktorý dostal slangový názov „flexikonto“.

tt_kompas.jpg

Solidarita v dôchodkových systémoch je vždy kontroverzná téma. V slovenských podmienkach, kde je dôchodkové zabezpečenie obyvateľstva realizované v rámci sociálneho poistenia, je otázka opodstatnenosti solidarity v dávkovej politike mimoriadne komplikovaná.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.