25 výsledkov
Dátum publikácie: 19. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 4. 1. 2021

SZČO prišla výzva na vrátenie celej dotácie Prvá pomoc cca 1 900 €, pretože mala živnosť aj v roku 2017, s odôvodnením, že to nie je jej prvá živnosť. Pre Prvú pomoc plus od 1. 12. 2020 platí, že na odvodové prázdniny majú nárok iba SZČO, ktoré prvýkrát začali podnikať r. 2019-2020. Ako by mala SZČO argumentovať, že v prvej vlne pomoci sa podmienka „prvýkrát“ neuvádzala?

Dátum publikácie: 2. 11. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 13. 7. 2020

UPSVaR poskytne zamestnávateľovi v rámci projektu na podporu zamestnávania v poľnohospodárstve podľa § 54 ods. 1 písm. b) zákona o službách zamestnanosti príspevok na odvody v plnej výške odvodov. Príspevok na odvody zamestnanca je potom zamestnávateľ v nasledujúcom mesiaci povinný vyplatiť zamestnancovi. Akému zdaneniu a odvodovému zaťaženiu bude podliehať tento príspevok zamestnancovi vyplatený v jeho mzde v nasledujúcom mesiaci?

Dátum publikácie: 21. 8. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 10. 2013

Spoločnosť, slovenská s. r. o., vypláca dividendu za hospodársky rok (od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) spoločníkovi - osobe, slovenskému občanovi, ktorý je od r. 2015 poistený v ČR. Platia sa v tomto prípade odvody?

Dátum publikácie: 20. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 27. 3. 2020

Ak si SZČO podala žiadosť o OČR v období pandémie od 16. 3. 2020, nemá počas tohto obdobia platiť odvody do Sociálnej poisťovne automaticky, už aj bez rozhodnutia Sociálnej poisťovne? Ide o odvody kompletne, t. j. nemocenské, starobné, invalidné aj rezervný fond solidarity alebo rezervný fond platí ďalej? Ako to je s odvodom do zdravotnej poisťovne? Prestáva automaticky platiť preddavky od prvého dňa tejto OČR alebo musí dostať rozhodnutie od Sociálnej poisťovne?

Dátum publikácie: 20. 2. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Občianske združenie má k dispozícii zmluvu o amatérskom vykonávaní športu uzatvorenú podľa § 47 zákona o športe. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 21. 11. 2019 do 30. 6. 2021 medzi Občianskym združením ako zamestnávateľom a občanom. V zmluve je uvedená mzda zamestnanca 400 € a bude sa vyplácať do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Ako to bude s prihlásením, posielaním a úhradou odvodov v prípade takejto zmluvy? Je potrebné ho prihlásiť do Sociálnej poisťovne? Ak áno, pod akým kódom? Ako sa posielajú mesačné výkazy a platia odvody?

Dátum publikácie: 11. 11. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 8. 2018

Od 1. 4. 2015 má s. r. o. na pracovnú zmluvu zamestnaného konateľa, ktorý nebol nahlásený, že je konateľ/spoločník s viac ako 50 % podielom v s. r. o., preto sa za konateľa odvádzalo garančné poistenie: r. 2015 8,56 €, r. 2016 12,82 €, r. 2017 11,90 €, r. 2018 3,60 €, r. 2019 1,36 €, spolu 38,24 €. V prípade, že sa s. r. o. z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti rozhodne neopraviť mzdy od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2019, aká sankcia od Sociálneho poisťovne hrozí? 

Dátum publikácie: 22. 8. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Štatutár a zároveň konateľ spoločnosti má telefónnu službu O2, pričom faktúra je napísaná na jeho meno. Môže si takúto faktúru zaradiť do účtovníctva svojej s. r. o.? Používa ho k svojej práci, keďže má sprostredkovanie realitnej činnosti. Je nutné členiť tieto výdavky v pomere 80 : 20?

Dátum publikácie: 12. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Na základe rozhodnutia Ústavného súdu SR bolo rozhodnuté, že základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd boli porušené postupom okresného súdu. V zmysle uvedeného Ústavný súd SR rozhodol, že priznáva finančné zadosťučinenie. Podlieha uvedená suma odvodom a dani?

Dátum publikácie: 21. 11. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Konateľ s. r. o. je cudzinec, nie je z EÚ. Bude sa mu pravidelne vyplácať odmena za výkon funkcie konateľa. Aké sú povinnosti z titulu odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne?

Dátum publikácie: 19. 11. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2014

SZČO so zdravotným postihnutím uzatvoril zmluvu podľa Občianskeho zákonníka s pracovným asistentom o výkone pracovnej asistencie v zmysle § 59 zákona o službách zamestnanosti. Aké postavenie a aké odvodové povinnosti má v tomto prípade pracovný asistent? 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.