113 výsledkov
Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Žena alebo muž, ktorí sa vracajú z materskej dovolenky alebo z rodičovskej dovolenky, sú povinní oznámiť túto skutočnosť svojmu zamestnávateľovi v dostatočnom predstihu, aby sa zamestnávateľ mohol pripraviť na ich návrat a vyrovnať vzťahy napríklad so zamestnancom, ktorého dočasnej prijal na ich miesto. Zameriame sa najmä na tie ustanovenia Zákonníka práce, ktoré poskytujú týmto ženám a mužom zvýšenú ochranu v súvislosti s ich návratom do práce.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnávateľ má prihliadať pri zaraďovaní zamestnancov do pracovných zmien na potreby žien a mužov starajúcich sa o deti.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Žena alebo muž, ktorí sa vracajú z materskej dovolenky alebo z rodičovskej dovolenky, sú povinní oznámiť túto skutočnosť svojmu zamestnávateľovi v dostatočnom predstihu.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Materská dovolenka a rodičovská dovolenka muža starajúceho sa o narodené dieťa sa preruší zo zákona len vtedy, keď žena alebo muž v čase od prevzatia dieťaťa do starostlivosti dojčenského ústavu alebo liečebného ústavu nastúpia do práce.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnancom, ktorí sa vracajú do práce po čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky, sa poskytuje zvýšená ochrana v podobe garancie návratu na pôvodnú prácu a pracovisko oproti všetkým ostatným zamestnancom, u ktorých prekážka v práci nevznikla a na ktorých sa vzťahuje všeobecná úprava Zákonníka práce. Rozlišuje sa medzi návratom ženy po skončení materskej dovolenky alebo muža po skončení rodičovskej dovolenky poskytovanej s cieľom starostlivosti o narodené dieťa do troch rokov veku dieťaťa a návratom ženy alebo muža po skončení rodičovskej dovolenky poskytovanej s cieľom prehĺbenia starostlivosti o dieťa do 3 rokov alebo 6 rokov veku dieťaťa, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Nie každý zamestnávateľ môže upraviť pracovné podmienky – vzhľadom na typ práce, miesto výkonu práce..., preto musí dočasne preradiť túto zamestnankyňu na inú vhodnú prácu, pri ktorej dosiahne rovnaký zárobok. Ak dosahuje žena pri práci, na ktorú bola preradená bez svojho zavinenia, nižší zárobok ako pri doterajšej práci, poskytuje sa jej na vyrovnanie tohto rozdielu vyrovnávací príspevok v tehotenstve a v materstve.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Kedy má žena prichádzajúca z materskej či rodičovskej dovolenky nárok na prestávku na dojčenie, na aký čas a aké sú konkrétne podmienky využívania tohto benefitu.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zákonné podmienky vzniku nároku na dovolenku, dovolenka za kalendárny rok, pomerná časť dovolenky, krátenie dovolenky, čerpanie vzniknutého nároku na dovolenku.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Na neplatené voľno po skončení rodičovkej dovolenky nie je právny nárok v prípade, keď dieťa nie je napr. prijaté do materskej školy a rodič tak nemá možnosť chodiť do práce. V tomto prípade sa však môže zamestnanec so zamestnávateľom na neplatenom voľne dohodnúť. 

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Počas trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky platí zákaz výpovede, avšak po návrate do práce už zamestnanec nie je chránený zákonom, preto zamestnávateľ môže zo zákonných dôvodov skončiť s týmto zamestnancom pracovný pomer. Výnimkou je osamelá zamestnankyňa alebo zamestnanec, ktorý sa stará o dieťa mladšie ako tri roky a rozhodne sa vrátiť do práce pred vyčerpaním celej rodičovskej dovolenky poskytovanej do 3 rokov veku dieťaťa v súvislosti s prehlbovaním starostlivosti o dieťa.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.