22 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 14. 1. 2022
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi benefit vo forme akcií spoločnosti, patrí príjem s tým súvisiaci do príjmov zo závislej činnosti s povinnosťou platenia odvodov alebo do príjmov z kapitálového majetku?

Dátum publikácie: 14. 1. 2022
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 6. 4. 2020

Zamestnávateľ podal žiadosť o príspevok z projektu Prvá pomoc typ 3B, resp. 3A 20. 5. 2020 a následne výkazy podával skoro každý mesiac až do dnešného dňa. Dňa 20. 9. 2021 došlo k porušeniu zákazu nelegálneho zamestnávania, právoplatne rozhodnutie bolo 20. 11. 2021. Má zamestnávateľ nárok od 20. 11. 2020 na príspevok Prvá Pomoc 3A, 3B, resp. čo zamestnávateľovi vyplýva po porušení zákazu nelegálneho zamestnávania?

Dátum publikácie: 5. 1. 2022
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnávateľ poskytuje ubytovanie zamestnancom v hodnote maximálne 350 € tým, ktorí pracujú najmenej 24 mesiacov, pričom je to pre zamestnancov príjem oslobodený od dane. Môže zamestnávateľ poskytnúť aj dohodárom ubytovanie s tým, že to bude príjem oslobodený od dane?

Dátum publikácie: 5. 1. 2022
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 6. 2019

Zamestnávateľ vyšle zamestnanca na pracovnú cestu a dohodne sa s ním na použití osobného motorového vozidla zamestnanca. Ide o vozidlo – hybrid. Ako môže zamestnávateľ kompenzovať zamestnancovi náklady za použitie motorového vozidla?

Dátum publikácie: 5. 1. 2022
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Ako dlho musí zamestnávateľ uchovávať rodný list dieťaťa, potvrdenia o návšteve školy – pre potreby uplatňovania daňového bonusu, sobášny list za predpokladu, že si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť a za predpokladu, že si zamestnanec neuplatňuje nezdaniteľnú časť na manželku? Stačí 10 rokov? Mzdový list sa archivuje 50 rokov a tam je tiež uvedená výška daňového bonusu, nie je potrené to teda archivovať až 50 rokov (ako podklad k výpočtu)?

Dátum publikácie: 21. 12. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Konateľ spoločnosti písomne poveril zamestnanca počas dlhodobej PN na jednotlivé činnosti (vypísané v poverení), čiže je oprávnený zastupovať spoločnosť. Je možné, aby tento poverený zamestnanec napísal dohodu o skončení pracovného pomeru? Kto mu ju podpíše, ak ešte práceneschopnosť konateľa stále trvá? Môže si ju podpísať sám?

Dátum publikácie: 20. 12. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnankyňa je dlhodobo PN od 26. 11. 2020. V novembri bude PN ukončená a hneď dôjde aj ku skončeniu pracovného pomeru. Pri skončení pracovného pomeru má zamestnankyňa nárok na preplatenie dovolenky. Vzniká jej nárok na dovolenku za rok 2021?

Dátum publikácie: 20. 12. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec žiada od zamestnávateľa uzatvorenie novej pracovnej zmluvy, ktorou by sa nahradila pôvodne uzatvorená pracovná zmluva, ktorá bola v čase od jej uzatvorenia opakovane menená dodatkami, čím sa stala neprehľadnou. Je uvedený postup v súlade so Zákonníkom práce?

Dátum publikácie: 16. 12. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2015

Dve fyzické osoby majú novozaloženú s. r. o., kde sú obaja spoločníci aj konatelia. V predmete podnikania majú rôzne činnosti ako oprava strojov, šitie odevov a pod. Nemajú vytvorený žiadny pracovný pomer v spoločnosti a ani žiadne zmluvy o výkone konateľstva. Obaja sú zatiaľ riadne zamestnaní v iných firmách z dôvodu, že spoločnosť sa ešte len rozbieha a nemá zatiaľ dostatočné príjmy, aby ich oboch uživila. Je nutné mať uzatvorený pracovný pomer, ak vykonávajú práce ako oprava strojného zariadenia, ušitie ošatenia na objednávku alebo iné manuálne činnosti podľa predmetov podnikania? Alebo môžu práce vykonávať aj v prípade, že sú len konatelia spoločnosti a nie zamestnanci?

Dátum publikácie: 14. 12. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2022

Zamestnávateľ poskytuje stravné vo výške 4,50 € = 2,81 € podľa zákona, zvyšok zo sociálneho fondu, bez príspevku zamestnanca. Ak zamestnávateľ dohodne so zamestnaneckou radou, že bude poskytovať stravu (t. j. kredit na kartu alebo finančný príspevok) aj za sviatok, kedy zamestnanec nepracuje, je to v poriadku, je to nezdaniteľný prijem pre zamestnanca? Ak dohodne, že bude poskytovať stravu aj za pol dňa dovolenky, je to tiež nezdaniteľný príjem pre zamestnanca? Ak si v internom predpise určí po odsúhlasení so zamestnaneckou radou, že bude dávať, poskytovať stravu už za 4 hodiny práce nadčas, je to nezdaniteľný príjem zamestnanca a môže mať príspevok zo sociálneho fondu? Alebo tu hovoríme už o zabezpečení stravovania, a teda nemôže poskytnúť na tento účel finančný príspevok? Môže zamestnávateľ prispievať zo sociálneho fondu aj na nad rámec zákona poskytnuté stravovanie?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.