752 výsledkov
...
Dátum publikácie: 22. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 2. 2014
Právny stav do: 28. 2. 2021

Konateľ poberá pravidelne mesačne odmenu. Má zákonný nárok na stravné lístky?

Dátum publikácie: 4. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 28. 2. 2021

Zamestnávateľ stravné lístky kupoval fyzicky v predajni. Tieto sú však kvôli koronavírusu zatvorené. Začal ich objednávať cez internet. Sú aj iné možnosti príspevku na stravu pre zamestnanca – podlieha takýto príspevok zdaneniu a odvodom? Majú nárok na stravné lístky/príspevok na stravu aj tí, ktorí museli zostať s deťmi doma alebo sú na PN, ošetrovnom alebo na dovolenkách? V akých prípadoch má zamestnanec nárok na stravné lístky?

Dátum publikácie: 4. 6. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 5. 2018
Právny stav do: 28. 2. 2021

Je možné zamestnancom pracujúcim z domu zabezpečovať stravovanie formou donášky jedla do sídla zamestnávateľa, odkiaľ by si stravu následne prevzali?

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009
Právny stav do: 31. 8. 2019

Pedagóg má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – špeciálna pedagogika s predmetom pedagogika pre mentálne postihnutých. Učí na základnej škole, kde sú zriadené tri špeciálne triedy. Do šk. r. 2016/2017 bol učiteľom v špeciálnej triede. V šk. roku 2017/2018 bol zaradený ako pedagóg tretieho ročníka (nie v špeciálnej triede). Toho času sú na škole 4 pedagógovia s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa – špeciálna pedagogika. Akým výpovedným dôvodom môže byť so zamestnancom rozviazaný pracovný pomer – výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b) – nadbytočnosť alebo podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 1 – nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce?

Dátum publikácie: 9. 1. 2019
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 18. 6. 2016
Právny stav do: 29. 7. 2020

Montážna firma vysiela svojich zamestnancov na výkon prác do zahraničia, pričom majú vystavený prenosný dokument A1. V praxi dochádza k situácii, keď dôjde k prerušeniu pobytu v zahraničí z dôvodu napríklad krátkodobej dovolenky alebo ukončenia turnusu. Napríklad zamestnanec je vyslaný do ČR od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2018. Dňa 26. 9. 2018 sa zamestnanec vráti na Slovensko, napríklad čerpá dovolenku a až 1. 10. 2018 opäť pracuje v ČR. Pri platení sviatkov zamestnávateľ vychádza z toho, v akom štáte sa zamestnanec počas vyslania zdržiava. To znamená, že ak 28. 9. 2018 je v ČR sviatok a zamestnanec je doma na Slovensku, náhradu za sviatok nedostane, pretože sa nezdržiaval v ČR. Je to správne?

Dátum publikácie: 23. 11. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 5. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2020

Zamestnanec bol v pracovnom pomere od 1. 4. 2013 do 31. 5. 2018 v služobnom úrade najskôr ako zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme a následne od 1. 6. 2018 po súčasnosť ako zamestnanec v štátnozamestnaneckom pomere. Možno takémuto zamestnancovi poskytnúť odmenu podľa § 142 ods. 1 písm. g) zákona o štátnej službe v nadväznosti na odvodovú a daňovú úľavu? Ako posudzovať podmienku trvania nepretržitého zmluvného vzťahu - od začiatku trvania akéhokoľvek zmluvného vzťahu (výkon práce vo verejnom záujme a štátnozamestnanecký pomer dohromady), v tomto prípade od 1. 4. 2013 po súčasnosť – podmienka nepretržitosti zmluvného vzťahu 24 mesiacov je splnená, alebo posudzovať zmluvné vzťahy jednotlivo, v tomto prípade je zamestnanec od 1. 6. 2018 v štátnozamestnaneckom pomere - podmienka nepretržitosti zmluvného vzťahu 24 mesiacov nie je splnená. Odmena pri príležitosti obdobia letných dovoleniek bola zamestnancovi vyplatená.

Dátum publikácie: 5. 11. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 6. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2018

Do akej platovej triedy má zamestnávateľ zaradiť ekonóma (môže byť maximálne v 9. platovej triede) odmeňovaného v zmysle zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme? Do akej platovej triedy zaradí mzdovú účtovníčku (maximálne 7. alebo 8. platová trieda)? Môže zamestnávateľ v internej smernici zadefinovať vyššie zaradenie alebo by išlo o porušenie zákona? Ak áno, aké?

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009
Právny stav do: 31. 8. 2019

Zamestnankyňa získala titul bakalára. Doteraz mala kreditové príplatky. Stráca nárok na kreditové príplatky, keď podľa získania Bc. má nárok na vyššiu platovú triedu?

Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2018

Ak je zamestnanec zaradený do 9. platovej triedy, platového stupňa 5, je možné určiť plat 702 eur (platový stupeň 12), pokiaľ to má škola zadefinované v pracovnom poriadku?

Dátum publikácie: 25. 9. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 5. 2018
Právny stav do: 31. 8. 2019

Ako riešiť turistický krúžok, ktorý býva v sobotu? Od 1. 5. 2018 platiť príplatky za sobotu a aj nadčasy? Krúžok je so súhlasom riaditeľa školy. Vedenie krúžku je súčasťou pracovných povinností zamestnanca dohodnutých v pracovnej zmluve.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.