11 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie: 22. 8. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 8. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2018

Na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa údajov Štatistického úradu SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením o úprave súm životného minima zvýšilo s účinnosťou od 1. júla 2017 sumy životného minima. Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu je základom pre výpočet iných veličín aplikovaných na základe právnych predpisov. Od 1. januára 2018 sa bude aplikovať na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane, daňový bonus, sumu základu dane pre daň v sadzbe 19 % alebo 25 %, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, minimálny dôchodok.

Dátum publikácie: 15. 12. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva každoročne vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a k príprave na ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie. Najdôležitejšími dokladmi mzdového účtovníctva sú mzdové listy zamestnancov, ktoré sa po zúčtovaní a vyplatení príjmov za kalendárny rok musia každoročne skontrolovať, uzavrieť a zrekapitulovať. Mzdové listy musia obsahovať predpísané náležitosti. Údaje zo mzdových listov a ostatných dokladov mzdového účtovníctva za rok 2016 sú podkladom predovšetkým pre inventarizáciu pohľadávok a záväzkov voči zamestnancom, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu k 31. 12. 2016, pre vystavenie potvrdení o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2016 a pre výpočet niektorých veličín mzdového účtovníctva, ktoré sa budú uplatňovať v roku 2017.

Dátum publikácie: 27. 10. 2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 10. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2016

Sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie a ošetrovanie chorého člena rodiny a starostlivosť o dieťa do 10 rokov veku z ustanovených dôvodov sú osobnou prekážkou v práci a zamestnávateľ neprítomnosť zamestnanca z týchto dôvodov ospravedlní a poskytne pracovné voľno.

Dátum publikácie: 4. 3. 2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 2. 2015
Právny stav do: 26. 4. 2017

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy z dôvodov vymedzených v piatej časti Zákonníka práce. Zamestnávateľ môže na žiadosť zamestnanca poskytnúť aj ďalšie pracovné voľno. Ak zamestnanec čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy (neplatené voľno) jeden a viac dní, za toto obdobie sa mu prerušuje povinné sociálne poistenie a na účely zdravotného poistenia sa nepovažuje za zamestnanca.

Dátum publikácie: 4. 3. 2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 2. 2015
Právny stav do: 26. 4. 2017

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy z dôvodov vymedzených v piatej časti Zákonníka práce. Zamestnávateľ môže na žiadosť zamestnanca poskytnúť aj ďalšie pracovné voľno. Ak zamestnanec čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy (neplatené voľno) jeden a viac dní, za toto obdobie sa mu prerušuje povinné sociálne poistenie a na účely zdravotného poistenia sa nepovažuje za zamestnanca.

Dátum publikácie: 4. 3. 2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 2. 2015
Právny stav do: 26. 4. 2017

Okrem poskytovania pracovného voľna podľa Zákonníka práce musí zamestnávateľ posúdiť aj vplyv poskytnutého pracovného voľna na platenie poistného na sociálne poistenie podľa zákona o sociálnom poistení.

Dátum publikácie: 4. 3. 2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 2. 2015
Právny stav do: 26. 4. 2017

Okrem poskytovania pracovného voľna podľa Zákonníka práce musí zamestnávateľ posúdiť aj vplyv poskytnutého pracovného voľna na platenie poistného na zdravotné poistenie podľa zákona o zdravotnom poistení.

Dátum publikácie: 6. 2. 2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2015

Chcete si preveriť svoje vedomosti o vybraných veličinách používaných v mzdovom účtovníctve? Urobte si krátky test, ktorý sme si pre vás pripravili.

Dátum publikácie: 6. 2. 2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2015

V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2015 budú používať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2013. V roku 2015 sa budú používať aj veličiny, ktoré sú právnymi predpismi pevne stanovené a tiež veličiny, ktoré sú novoustanovené, napr. odpočítateľná položka na účely zdravotného poistenia. V oblasti mzdového účtovníctva bude nevyhnutné aplikovať aj novelami zákonov ustanovené zmeny určenia niektorých veličín.

Dátum publikácie: 27. 3. 2014
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2014

Manuál mzdovej účtovníčky je praktický návod pre zamestnávateľov pri plnení povinností v súvislosti so zamestnávaním zamestnancov a poskytovaním mzdy od 1. januára 2014. 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.