83 výsledkov
Dátum publikácie: 21. 10. 2021
Autor: Aja Mariniaková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Slovenská firma má záujem prijať do pracovného pomeru rakúskeho zamestnanca, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku. Aké sú povinnosti zamestnanca aj zamestnávateľa?

Dátum publikácie: 17. 5. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Je možnosť vyplatiť finančnú výpomoc zamestnancovi, ktorý je dlhodobo na PN – po 52. týždni?

Dátum publikácie: 14. 5. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnanec – otec – je na rodičovskej dovolenke a poberá rodičovské dávky. Okrem toho má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce. Aké odvody bude z odmeny na dohodu odvádzať do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, ak mu je priznaný aj invalidný dôchodok s mierou poklesu 60 %?

Dátum publikácie: 4. 10. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Súd rozhodol o neplatnom skončení pracovného pomeru. Ako sa vyrovná poistné na sociálne a zdravotné poistenie? Ako sa platí daň?

Dátum publikácie: 21. 2. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnanec si počas celého roka 2019 uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane. V januári 2020 zamestnávateľovi doniesol Rozhodnutie Sociálnej poisťovne, že mu bol od 29. januára 2019 priznaný starobný dôchodok. Ako postupovať pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2019?

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 3. 2015

Spoločnosť je užívateľským zamestnávateľom, má dočasne pridelených zamestnancov. Kto v tomto prípade vypláca cestovné náhrady (stravné) zamestnancom a ako má vykazovať náklady spojené s týmito zamestnancami (napr. ubytovanie na služobnej ceste na faktúru) z pohľadu zákona o dani z príjmov?

Dátum publikácie: 2. 10. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Je možné vyplatiť 13. plat vo výške 500 € (aj keď to nie je výška priemerného platu) v roku 2019? Ak áno, bude to platiť aj pre rok 2020?

Dátum publikácie: 5. 2. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Zamestnanec bol evidovaný časť roka 2018 na úrade práce a chce, aby mu zamestnávateľ urobil ročné zúčtovanie dane. Zamestnávateľ bol jeho jediným zamestnávateľom. Je zamestnanec povinný priložiť k žiadosti o ročné zúčtovanie doklad z úradu práce? Alebo mu môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovania dane aj bez tohto dokladu tým, že čestne prehlasuje, že nemal iné zdaniteľné príjmy?

Dátum publikácie: 5. 2. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2007

Zamestnanec ukončil v roku 2018 pracovný pomer u zamestnávateľa a začal ešte v roku 2018 pracovať v Českej republike. Ako má zamestnanec postupovať pri vyrovnaní dane? Je povinný podať daňové priznanie alebo mu môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane? V prípade, že môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania, ktorý zamestnávateľ mu môže ročné zúčtovanie vykonať - bývalý zamestnávateľ v Slovenskej republike alebo aktuálny zamestnávateľ v Českej republike?

Dátum publikácie: 5. 12. 2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 11. 2009

Firma so sídlom v SR (organizačná zložka anglickej firmy v SR, neplatiteľ DPH) potrebuje pre projekt zabezpečiť osobu s určitou špecializáciou, ktorá ho bude zastrešovať. Takáto osoba je v Maďarsku. Tento človek nemá v HU žiadnu firmu. Je to súkromná osoba a prácu bude vykonávať v HU a posielať elektronicky.

Aké má firma možnosti, aby takéhoto človeka mohla zaplatiť? Prípadne aké povinnosti pre firmu a pre túto osobu by z toho vyplývali? Nejaká forma zmluvy alebo dohoda o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti, alebo iná zákonná možnosť, aby to pre firmu bol daňový náklad a občan HU mal splnené všetky povinnosti či už voči úradom v SR, alebo v HU?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.