24 výsledkov
Dátum publikácie: 22. 1. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnávateľ má viac ako 49 zamestnancov, teda má povinnosť poskytnúť zamestnancom príspevok na rekreáciu. Tvorba sociálneho fondu nebude postačovať pre vyplatenie týchto príspevkov. Akým spôsobom má zamestnávateľ naplniť sociálny fond finančnými prostriedkami okrem povinného prídelu?

Dátum publikácie: 5. 11. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Vysoká škola má zamestnancov, ktorí pracujú v 24-hodinovej lekárni – nepretržitá prevádzka, nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas 37,5 h týždenne. V rámci kolektívnej zmluvy platí 35 h týždenne. Zamestnanci sú odmeňovaní mesačnou mzdou.

Príklad:

mesiac máj 2018, kedy je 23 pracovných dní x 7 h denný úväzok = 161 h/mesiac.

Je správne, že si do zúčtovaných hodín zapisujú aj hodiny v dňoch sviatkov, ktoré však ale reálne fyzicky neodpracovali, a tieto hodiny za sviatky si počítajú do mesačnej normy, z ktorej im potom následne vyplývajú aj hodiny nadčasov?

Dátum publikácie: 5. 11. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 6. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2018

Do akej platovej triedy má zamestnávateľ zaradiť ekonóma (môže byť maximálne v 9. platovej triede) odmeňovaného v zmysle zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme? Do akej platovej triedy zaradí mzdovú účtovníčku (maximálne 7. alebo 8. platová trieda)? Môže zamestnávateľ v internej smernici zadefinovať vyššie zaradenie alebo by išlo o porušenie zákona? Ak áno, aké?

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009
Právny stav do: 31. 8. 2019

Zamestnankyňa získala titul bakalára. Doteraz mala kreditové príplatky. Stráca nárok na kreditové príplatky, keď podľa získania Bc. má nárok na vyššiu platovú triedu?

Dátum publikácie: 31. 10. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009

Zamestnanec je zamestnaný na dva kratšie pracovné pomery. Je možné zlúčiť dva pracovné pomery do jedného:

1. pracovný pomer na kratší pracovný čas - pedagóg - učiteľ informatiky, platová trieda 12,

2. pracovný pomer na kratší pracovný čas - nepedagóg - správca informačnej techniky, platová trieda 10?

Čo sa týka odmeňovania, môže zamestnanca zaradiť len do jedného platového stupňa podľa § 5 ods. 1 zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme?

Dátum publikácie: 17. 9. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnanci na prevádzke pracovali v máji aj počas sviatkov. Bežne vo sviatok nepracujú, majú nárok na ušlú mzdu za sviatok. Odpracovali v tieto dni po 12 hodín. Pracovná doba zamestnancov je 37,5 hod. týždenne. Podľa vnútornej internej smernice majú za prácu vo sviatok nárok na 100 % príplatok. Majú nárok aj na nadčasový príplatok za tento deň?

Dátum publikácie: 14. 9. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnávateľ nebude postupovať podľa § 121 ods. 4 Zákonníka práce. Mzdu za nadčas bude vyplácať v mesiaci, kedy k práci došlo a nie až za čas čerpania náhradného voľna za nadčas. Ako má postupovať, ak zamestnanec bude pracovať nadčas vo sviatok a plánuje si zobrať náhradné voľno? Čo má zamestnávateľ vyplatiť v mesiaci, kedy nadčas vo sviatok nastal a čo má/nemá vyplatiť v mesiaci, kedy si nadčas vyčerpá? Za 1 hodinu nadčasu vo sviatok má nárok na 1 hodinu náhradného voľna alebo na dve hodiny, 1 hodina za sviatok a 1 hodina za nadčas?

Dátum publikácie: 14. 9. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec skončil pracovný pomer 2. 3. 2018. Tieto dva dni si čerpal dovolenku. Zamestnávateľ mu preplatil ešte zvyšnú dovolenku a odchodné. Úhrnná suma vymeriavacieho základu je 951,34 €. Softvér počíta poistné na sociálne poistenie len zo sumy 411,86 €. Je to správne?

Dátum publikácie: 11. 9. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Majú vodiči nárok na nočný príplatok, ak s rozvozom tovaru začínajú v noci?

Dátum publikácie: 7. 8. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnávateľ zamestnáva okolo 52 zamestnancov, z toho 12 zamestnancov patrí pod čerpaciu stanicu, z ktorých 10 pracuje v nepretržitej prevádzke v sobotu, nedeľu a aj v noci. Môže zamestnávateľ uplatniť výnimku pre mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu a nočnú prácu?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.