13 výsledkov
Dátum publikácie: 21. 5. 2020
Autor: JUDr. Ing. Viera Fraňová
Právny stav od: 1. 4. 2017

Zamestnancovi končí dňa 30. 4. 2020 pracovný pomer u zamestnávateľa dohodou z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca s odkazom na § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. Zamestnanec má nárok na odstupné v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru podľa § 76 ods. 2 Zákonníka práce. Na základe exekučného príkazu zrážkami zo mzdy vykonáva zamestnávateľ zrážky zo mzdy zamestnanca. Vzťahuje sa povinnosť vykonať exekučnú zrážku aj na odstupné zamestnanca?

Dátum publikácie: 12. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 12. 1995

Zamestnanec pracuje na polovičný úväzok s hrubou mzdou 312 €, čistá mzda je 270,20 €. Zamestnanec má jednu vyživovanú osobu – manželku. Dňa 26. 8. 2019 bol doručený exekučný príkaz na neprednostnú zrážku zo mzdy od exekútora. Dňa 4. 9. 2019 bol doručený ďalší exekučný príkaz na neprednostnú pohľadávku. Ako sa majú zrážky zrážať pre prvého exekútora? Druhému je potrebné iba oznámiť, že povinný má už jednu zrážku a druhému exekútorovi sa nezasiela žiadna suma?

Dátum publikácie: 11. 10. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnancovi bolo do mzdového programu zadané trvanie práceneschopnosti od 23. 1. do 31. 1. 2018, ktorá v skutočnosti trvala od 1. 1. do 31. 1. 2018. Zamestnancovi bol do fondu pracovného času dopočítaný tarifný plat. Výkazy v zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni boli akceptované. Sociálna poisťovňa vyzvala zamestnávateľa na opravu mesačného výkazu, pretože boli z príjmu zamestnanca vykázané všetky odvody, a pritom PN trvala celý mesiac. Ako vyriešiť uvedenú situáciu a správne opraviť mzdu a výkazy?

Dátum publikácie: 22. 10. 2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH), JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH), JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH), JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnancovi bola vyplácaná chybne vyššia základná mzda, ako mal dohodnutú v pracovnej zmluve. Zistilo sa to až o niekoľko mesiacov. Zamestnávateľ vypracoval dohodu o zrážke zo mzdy, ale zamestnanec ju odmietol podpísať. Zároveň skončil pracovný pomer. Aké sú možnosti vymáhania neoprávnene vyplatenej mzdy?

Dátum publikácie: 25. 7. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom finančný benefit vo forme finančnej podpory pôžičky (príspevok). V pravidlách poskytovania benefitov je uvedené:

„V prípade skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca alebo dôvodného prepustenia zamestnanca má zamestnanec povinnosť vrátiť príspevok spoločnosti vo výške príspevku poskytnutého v posledných 24 mesiacoch pred skončením pracovného pomeru. V prípade trvania pracovného pomeru viac ako 2 roky nemusí zamestnanec tento príspevok vrátiť.“

Finančnú podporu pôžičky zamestnancom zamestnávateľ poskytuje mesačne v hrubom, t. j. je predmetom zdanenia a zákonných odvodov na zdravotné a sociálne poistenie (zamestnanca aj zamestnávateľa).

Povinnosť zamestnanca vrátiť príspevok má záujem ošetriť legislatívne dohodou o finančnej podpore pôžičky.

1. Môže zamestnávateľ vrátenie poskytnutého príspevku (pri porušení podmienok) realizovať z hrubej mzdy zamestnanca mínusovou položkou v hrubom?

Napríklad: zamestnanec má základnú hrubú mzdu 800 eur, mesačne mu zamestnávateľ poskytuje finančnú podporu pôžičky 20 eur, t. j. jeho hrubý mesačný príjem celkom je 820 eur. Zamestnanec skončil pracovný pomer po 1 roku, príspevok mu bol poskytovaný 6 mesiacov (t. j. vo výške 6 * 20 eur = 120 eur). Pri zúčtovaní poslednej mzdy sa môže vrátenie príspevku realizovať nasledovne:

Základná hrubá mzda 800 eur

Finančná podpora pôžičky – 120 eur (vrátane príspevku za 6 mesiacov)

Hrubý príjem celkom 680 eur

2. Alebo sa má realizovať vrátenie finančnej podpory pôžičky formou zrážky zo mzdy, t. j. z čistej mzdy zamestnanca?

V tomto prípade znížené o zaplatenú daň a sociálne a zdravotné odvody zamestnanca (20 * 13,4 % odvody = 2,68 eura a 20 * 19 % daň = 3,8). To znamená že mesačná podpora pôžičky pre zamestnanca v čistom je 20 – 2,68 – 3,8 = 13,52 eura * 6 mesiacov poskytovania podpory = 81,12 eura.

Týchto 81,12 eura by bolo realizovaných zrážkou z čistej mzdy zamestnanca?

Dátum publikácie: 9. 4. 2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 4. 2002

Môže zamestnávateľ zosobniť zamestnancovi škodu, ktorú spôsobil, ak bol v čase spôsobenia škody štatutárom a dnes je už len radovým zamestnancom? Ide o to, že zamestnanec, keď pôsobil vo funkcii štatutára, dal neplatnú výpoveď inému zamestnancovi, čo potvrdil aj súd právoplatným rozsudkom. Neplatne prepustenému zamestnancovi zamestnávateľ musel vyplatiť 10 000 €. Je možné túto sumu vymáhať ako škodu spôsobenú zamestnávateľovi?

Dátum publikácie: 20. 2. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2006

Zamestnanec má exekučné zrážky, je rozvedený, má jedno dieťa, na ktoré platí výživné. To dieťa má s družkou, s ktorou žije v spoločnej domácnosti. Môže sa mu do nepostihnuteľnej sumy pre výpočet exekučných zrážok započítať aj dieťa?

Dátum publikácie: 12. 2. 2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 12. 1995

V r. 2016 zamestnávateľovi prišla výzva na vykonávanie zrážok zo mzdy, na základe ktorej zamestnancovi vykonával každý mesiac zrážky zo mzdy. V období 9/2017 uzatvoril povinný zamestnanec s touto vymáhacou spoločnosťou dohodu, podľa ktorej dochádza k dobrovoľnému plneniu dlhu a zamestnávateľ dostal Oznámenie o pozastavení vykonávania zrážok zo mzdy. Zamestnanec dostal splátkový kalendár. Na žiadosť zamestnanca zamestnávateľ poukazuje časť mzdy podľa jeho dohodnutého splátkového kalendára vymáhacej spoločnosti. Aké sú povinnosti zamestnávateľa, keď je vykonávanie zrážok pozastavené? Možno považovať danú exekúciu – vymáhanie – za ukončenú alebo stále trvá? Pretože zamestnávateľ dostal na toho istého zamestnanca ďalšie vykonávanie zrážok od nebankovej spoločnosti. Môže zamestnávateľ začať s výkonom zrážok na tento druhý dlh alebo je potrebné počkať, až kým zamestnanec nesplatí sám svoj prvý dlh voči nebankovej spoločnosti?

Dátum publikácie: 12. 2. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnávateľ prijal od 6. 11. 2017 do pracovného pomeru lekárku z Ukrajiny na plný pracovný úväzok. Zamestnávateľ jej poskytol ubytovanie v priestoroch zamestnávateľa. Môže zamestnávateľ vykonávať lekárke zrážku zo mzdy za nájomné za nebytový priestor, za služby, za teplo, elektrickú energiu, vodné, stočné, dažďovú vodu?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.