263 výsledkov
Viera Kubanková

DSC_3005___120x180.jpg

Poradca v oblasti miezd a personalistiky. Dlhoročné skúsenosti a prax v spracovaní personálnej agendy, výpočte a spracovaní miezd v súkromnom sektore i v oblasti verejnej správy.

 

...
Dátum publikácie: 22. 11. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnávateľ poskytol zamestnancovi vozidlo jednorazovo na súkromné účely na jeden týždeň. Zamestnanec nevyužíva vozidlo na služobné aj súkromné účely. Má sa zamestnancovi jednorazové použitie vozidla zdaniť?

Dátum publikácie: 22. 11. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanci pracujú pondelok až piatok. Môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancom pracovať aj v sobotu? Čo všetko musí byť dodržané, aby to bolo v súlade so Zákonníkom práce? Je potrebné, aby zamestnancom za odpracovanú sobotu bolo určené náhradné voľno alebo stačí iba preplatenie práce nadčas a príplatkov? Musí byť nariadenie nadčasu v písomnej forme? Ak nariadené nadčasy presiahnu 150 hodín, ako potom riešiť prácu nadčas? Musí byť podpísaná dohoda o práci nadčas?

Dátum publikácie: 18. 11. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnankyňa mala v pracovnej zmluve dohodnutú dobu určitú do 30. 9. 2021 a momentálne je na materskej dovolenke. Môže zamestnávateľ s ňou skončiť pracovný pomer k uvedenému dátumu, aj keď je na materskej dovolenke?

Dátum publikácie: 18. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 4. 4. 2020

Zamestnankyňa sa po rodičovskej dovolenke vrátila do práce, ale keďže zamestnávateľ jej nemá akú prácu prideľovať, bola jej daná výpoveď, kde plynie výpovedná doba. Je na pandemickej OČR. Preruší jej pandemická OČR výpovednú dobu a tá začne opäť plynúť po ukončení OČR?

Vzniká jej počas pandemickej OČR nárok na dovolenku, ak nemá v roku 2021 odpracovaných ani 60 pracovných dní a ani 21 pracovných dní?

Dátum publikácie: 13. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec nastúpil k zamestnávateľovi v roku 2009 už s priznaným starobným dôchodkom (pracoval v bani, preto dôchodkový vek bol nižší). Zamestnávateľ nevie, či od predchádzajúceho zamestnávateľa dostal odchodné alebo či v čase podania žiadosti o starobný dôchodok bol zamestnaný. Má uvedený zamestnanec nárok na odchodné pri skončení pracovného pomeru?

Dátum publikácie: 11. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Je možné okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom za hrubé porušenie pracovnej disciplíny z dôvodu dlhodobej neospravedlnenej absencie? Zamestnancovi zamestnávateľ po dvoch týždňoch zasiela výzvu na zdokladovanie neprítomnosti v práci s upozornením, že ak sa tak nestane, bude s ním okamžite skončený pracovný pomer. Ak zamestnanec nezdokladuje neprítomnosť alebo neprevezme list s výzvou a absencia naďalej trvá, môže byť s ním ukončený pracovný pomer podľa § 63 Zákonníka práce alebo treba opäť zaslať výzvu na porušenie pracovnej disciplíny?

Dátum publikácie: 30. 9. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec s poklesom 60 % pracovnej schopnosti nie je schopný vykonávať ani práce, na ktoré ho zamestnávateľ preradil. Ako môže zamestnávateľ s ním skončiť pracovný pomer? Musí zamestnávateľ žiadať o vyjadrenie úrad práce?

Dátum publikácie: 17. 9. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Ak má zastupovanie materskej a rodičovskej dovolenky a riadnej dovolenky presiahnuť dva roky, je potrebné pracovný pomer každé dva roky predĺžiť alebo opätovne dohodnúť prostredníctvom dodatku k pracovnej zmluve?

Dátum publikácie: 16. 8. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ako je to pri prechode práv a povinností pri zlúčení organizácie? Musí zamestnávateľ vykonať odhlásenie a prihlásenie zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne alebo sa zasiela iba oznámenie o zmene a zoznam zamestnancov?

Dátum publikácie: 16. 8. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnanci jednej spoločnosti prejdú od 1. 7. 2021 pod iného zamestnávateľa prechodom práv a povinností. Akým spôsobom sa táto zmena oznamuje zamestnancom, v akej lehote a čo musí oznámenie obsahovať? Mzdové podmienky ostávajú zachované, je treba uzatvoriť nové pracovné zmluvy?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.