1751 výsledkov
...
Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Počas trvania pracovného pomeru môžu nastať situácie, ktoré bránia osobnému výkonu práce zamestnancom, prípadne prideľovať zamestnávateľovi túto prácu. Tieto situácie môžu mať pritom trvalý alebo dočasný charakter. No i za taký čas je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy v zákonom stanovenej výške.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Počas trvania pracovného pomeru môžu nastať situácie, ktoré bránia osobnému výkonu práce zamestnancom, prípadne prideľovať zamestnávateľovi túto prácu. Tieto situácie môžu mať pritom trvalý alebo dočasný charakter. 

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak
Právny stav od: 1. 1. 2021

Dohodou o zrážkach zo mzdy možno zabezpečiť finančný záväzok zamestnanca zo strany zamestnávateľa. Uvedená dohoda zvyšuje istotu veriteľa do splatnosti danej pohľadávky. Na druhej strane po splatnosti pohľadávky dáva možnosť veriteľovi uspokojiť svoju pohľadávku. 

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 7. 2021

Novelizačný zákon č. 416/2020 Z. z. prináša zmeny do ZDP aj v oblasti daňového bonusu na dieťa, a to hneď s dvoma dátumami platnosti. Ide o zvýšenie daňového bonusu od 1. júla 2021 a 1. januára 2022. V článku si priblížime aj podmienky vzniku nároku na daňový bonus a spôsoby uplatnenia.

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 7. 2021

Od 1. augusta je účinná novela zákona o živnostenskom podnikaní. Cieľom novely živnostenského zákona je zjednodušiť živnostenské podnikanie a odstrániť neprimeranú administratívnu záťaž. Odstránenie neprimeranej administratívnej záťaže sa má dosiahnuť najmä uplatňovaním princípu „jedenkrát a dosť“, a to využívaním informácií z dostupných zdrojov informačných systémov verejnej správy.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

V článku si najprv rozoberieme právne možnosti podnikateľov, ktorí by chceli „zamestnať“ svojich rodinných príslušníkov bez pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a bez obavy z porušovania zákazu nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania. Potom si trochu priblížime problematiku rodinného podnikania a rodinných podnikov, kde si povieme niečo o právnej úprave rodinných podnikov na Slovensku, druhoch a štruktúre rodinných podnikov, vzájomných vzťahoch členov rodiny, výhodách a nevýhodách rodinného podnikania a o dôležitosti plánovania v rodinnom podnikaní.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Práca vykonávaná príbuznými v priamom rade, súrodencami a manželmi musí byť bezodplatná – nemožno rodinnou výpomocou nahrádzať riadny pracovný vzťah, a preto podnikateľ nemôže za takúto prácu vyplácať rodinnému príslušníkovi žiadnu odmenu.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Slovenský právny poriadok pozná len všeobecné pojmy ako podnik, podnikanie, rodina a blízka osoba, definícia pojmu rodinné podnikanie alebo rodinný podnik nie sú legislatívne vymedzené.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Keďže majú rodinní príslušníci k vlastnej firme iný vzťah a podobné či spoločné hodnoty, je tu predpoklad, že sa bude podnik lepšie riadiť. Tiež je tu snaha rodiny uprednostniť záujmy podniku pred okamžitým finančným prospechom, záujem rodiny plniť dlhodobé ciele a dodržiavanie rodinných tradícií.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Tehotenské nezaniká dňom nástupu na materskú, ale až dňom skončenia tehotenstva, to znamená, že je súčasne môže poistenkyňa poberať aj iné nemocenské dávky.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.