7 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Viera Kubanková

DSC_3005___120x180.jpg

Poradca v oblasti miezd a personalistiky. Dlhoročné skúsenosti a prax v spracovaní personálnej agendy, výpočte a spracovaní miezd v súkromnom sektore i v oblasti verejnej správy.

 

Dátum publikácie: 16. 8. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnanci jednej spoločnosti prejdú od 1. 7. 2021 pod iného zamestnávateľa prechodom práv a povinností. Akým spôsobom sa táto zmena oznamuje zamestnancom, v akej lehote a čo musí oznámenie obsahovať? Mzdové podmienky ostávajú zachované, je treba uzatvoriť nové pracovné zmluvy?

Dátum publikácie: 18. 6. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Zamestnávateľ vydal v rámci interných predpisov pracovný poriadok a prémiový a mzdový poriadok. Je potrebné, aby pri zmene niektorých ustanovení týchto predpisov zamestnanci podpísali oboznámenie s uvedenými zmenami alebo oboznámenie nie je potrebné potvrdiť podpisom? Predpisy sú k dispozícii na verejne prístupnom mieste v rámci firmy.

Dátum publikácie: 28. 2. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Pracovníčka dovŕšila dôchodkový vek. Ide o dlhoročnú pracovníčku. Na čo má nárok a aký paragraf treba použiť, aby mala nárok na odstupné? Môže ju zamestnávateľ (a kedy) prijať do pracovného pomeru ako pracovníčku na zastupovanie počas čerpania dovoleniek alebo choroby kmeňových zamestnancov?

Dátum publikácie: 16. 11. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Môže zamestnávateľ naviazať vyplatenie 13. a 14. platu na určité kritériá vo vnútropodnikovom predpise?

Dátum publikácie: 7. 8. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnávateľ zamestnáva okolo 52 zamestnancov, z toho 12 zamestnancov patrí pod čerpaciu stanicu, z ktorých 10 pracuje v nepretržitej prevádzke v sobotu, nedeľu a aj v noci. Môže zamestnávateľ uplatniť výnimku pre mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu a nočnú prácu?

Dátum publikácie: 4. 5. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Od 1. 2. 2013 prešli zamestnanci údržby pod nového zamestnávateľa v zmysle § 28 Zákonníka práce. Miesto výkonu práce sa nemenilo. Pri skončení pracovného pomeru bývalý zamestnávateľ vyrovnal (preplatil) zamestnancom nevyčerpanú dovolenku z roku 2012 a alikvotnú časť dovolenky za január 2013. Po piatich rokoch sa po vzájomnej dohode zamestnanci vrátili s účinnosťou od 1. 2. 2018 späť k predchádzajúcemu zamestnávateľovi, avšak zamestnávateľ im nevyrovnal zostatok dovolenky za rok 2017 a časť za rok 2018. Akým spôsobom a koho môžu zamestnanci požiadať o preplatenie nevyčerpanej dovolenky? Ak by zamestnancom dovolenku preplatil terajší zamestnávateľ, tak by išlo o nedaňový náklad?

Dátum publikácie: 3. 1. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi okrem mzdy aj ročnú odmenu, ktorá sa vypláca po skončení roka. Napríklad v máji 2018 bude vyplatená ročná odmena za rok 2017. Keďže zamestnanec má pravidelný príjem (mzdu), bude sa aj ročná odmena považovať za pravidelný príjem v danom mesiaci, keď bude vyplatená? Odvody na sociálne poistenie pôjdu iba z maximálneho vymeriavacieho základu? Keby išlo o nepravidelný príjem, tak odmena by sa rozpočítala na 12 mesiacov, čím by boli odvody na dôchodkové poistenie vyššie, ale pre zamestnanca ako budúceho dôchodcu výhodnejšie. Ako dosiahnuť, aby sa uvedená odmena považovala za nepravidelný príjem?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.