5 výsledkov
Dátum publikácie: 5. 10. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., JUDr. Jozef Lukajka, PhD., advokát, Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.
Právny stav od: 1. 4. 2007

Zamestnávateľ zosobňujeme „manko“ zamestnancovi, ktorý pracuje v predajni, kde je spoločná hmotná zodpovednosť zamestnancov. Rozhodujúce obdobie je jún 2020 až jún 2021, teda zamestnávateľ berie do úvahy priemerný zárobok za I. štvrťrok 2021. Zamestnávateľ má zároveň zamestnanca, ktorý bol preradený na túto predajňu na týždeň v tomto rozhodujúcom období. Ako mu má zamestnávateľ vypočítať podiel na „manku“?

Dátum publikácie: 12. 11. 2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 4. 2002

Bývalá zamestnankyňa sa rozhodla skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe. Bol jej vyplatený osobný účet vo výške 175 €. Pravidlo v kolektívnej zmluve je nastavené tak, že zamestnanec, ktorý sám skončí pracovný pomer v skúšobnej dobe nemá nárok na vyplatenie osobného účtu. Zamestnávateľovi sa nepodarilo podpísať dohodu o zrážke zo mzdy. Bývalej zamestnankyni zasiela výzvu na vydanie bezdôvodného obohatenia. Vymáhanú sumu zamestnávateľ očistil o odvod a daň. Je to tak správne?

Môže si zamestnávateľ žiadať späť odvody a daň od poisťovní a daňového úradu, ak nemá opravný mesačný výkaz ani opravný prehľad dane?

Dátum publikácie: 9. 4. 2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 4. 2002

Môže zamestnávateľ zosobniť zamestnancovi škodu, ktorú spôsobil, ak bol v čase spôsobenia škody štatutárom a dnes je už len radovým zamestnancom? Ide o to, že zamestnanec, keď pôsobil vo funkcii štatutára, dal neplatnú výpoveď inému zamestnancovi, čo potvrdil aj súd právoplatným rozsudkom. Neplatne prepustenému zamestnancovi zamestnávateľ musel vyplatiť 10 000 €. Je možné túto sumu vymáhať ako škodu spôsobenú zamestnávateľovi?

Dátum publikácie: 30. 11. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011
Právny stav do: 30. 9. 2020

Spoločnosť sa zlúčila s inou spoločnosťou, za rozhodný deň bol určený 14. 9. 2017. Spoločnosť mala 2 zamestnancov, ktorí delimitačným protokolom prešli na nástupnícku spoločnosť. Kto spracováva mzdy zamestnancov za 9/2017 a ako je to s výkazmi do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a Prehľadom na daňový úrad, t. j. kto ich posiela?

Dátum publikácie: 3. 5. 2017
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 1. 2016

Zamestnancovi zamestnávateľ vykonáva niekoľko zrážok zo mzdy na základe doručených žiadostí o zrážku zo mzdy a priložených dohôd o zrážkach zo mzdy (z Home creditu, Profi creditu). Zamestnanec požiadal o osobný bankrot v centre právnej pomoci. Zamestnávateľa informoval, že už nemá pokračovať v splácaní a nič uhrádzať. Ako má zamestnávateľ postupovať, nemá totiž žiaden písomný doklad o tom, že je zamestnanec v procese osobného bankrotu a že sa majú zastaviť zrážky zo mzdy. Má zamestnávateľ povinnosť pokračovať v zrážkach? Aký doklad by mal zamestnanec predložiť, aby sa mu zastavili zrážky?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.