50 výsledkov
Viera Kubanková

DSC_3005___120x180.jpg

Poradca v oblasti miezd a personalistiky. Dlhoročné skúsenosti a prax v spracovaní personálnej agendy, výpočte a spracovaní miezd v súkromnom sektore i v oblasti verejnej správy.

 

Dátum publikácie: 11. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Je možné okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom za hrubé porušenie pracovnej disciplíny z dôvodu dlhodobej neospravedlnenej absencie? Zamestnancovi zamestnávateľ po dvoch týždňoch zasiela výzvu na zdokladovanie neprítomnosti v práci s upozornením, že ak sa tak nestane, bude s ním okamžite skončený pracovný pomer. Ak zamestnanec nezdokladuje neprítomnosť alebo neprevezme list s výzvou a absencia naďalej trvá, môže byť s ním ukončený pracovný pomer podľa § 63 Zákonníka práce alebo treba opäť zaslať výzvu na porušenie pracovnej disciplíny?

Dátum publikácie: 16. 8. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnanci jednej spoločnosti prejdú od 1. 7. 2021 pod iného zamestnávateľa prechodom práv a povinností. Akým spôsobom sa táto zmena oznamuje zamestnancom, v akej lehote a čo musí oznámenie obsahovať? Mzdové podmienky ostávajú zachované, je treba uzatvoriť nové pracovné zmluvy?

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnankyňa číslo 1 išla na materskú dovolenku a následne na rodičovskú dovolenku a na jej zastupovanie bola prijatá zamestnankyňa číslo 2, ktorá počas zastupovania tiež išla na materskú a následne rodičovskú dovolenku a na zastupovanie bola prijatá ďalšia zamestnankyňa číslo 3. Zamestnankyňa č. 1 oznámila zamestnávateľovi, že dňa 14. 3. 2021 sa vráti do práce. Môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer, ktorý bol na dobu určitú so zamestnankyňou číslo 2 a 3, keď sú ešte na rodičovskej dovolenke?

Dátum publikácie: 19. 1. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Môže zamestnávateľ udeľovať pokuty zamestnancom napríklad za porušenie pracovnej disciplíny?

Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec je práceneschopný od 29. 11. 2019, čiže mu končí podporné obdobie. Liečenie má schválené od 29. 1. 2021. Keďže mu bol priznaný plný invalidný dôchodok, tak mu lekárka pravdepodobne ukončí dňom 29. 11. 2020 PN. Môže byť tento zamestnanec na PN, aj keď nebude poberať nemocenské dávky? Ak mu bude ukončená PN a zamestnávateľ ukončí pracovný pomer, musí mu byť vyplatené odstupné a odchodné?

Dátum publikácie: 13. 8. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 4. 4. 2020

Má zamestnávateľ vyhotoviť dodatok k pracovnej zmluve, ak zamestnanec vykonáva prácu v mieste bydliska počas koronavírusu?

Dátum publikácie: 27. 7. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2017

Cudzí štátny príslušník z tretích krajín má predĺžené povolenie na pobyt, ktoré je na dlhšiu dobu ako dva roky od vzniku pracovného pomeru na dobu určitú, to znamená, že by mal byť pracovný pomer uzatvorený na dobu neurčitú? Avšak povolenie na pobyt nemá na neurčito. Je možné v tomto prípade predĺžiť pracovný pomer na dobu určitú do skončenia povolenia na pobyt, aj keď ide o dobu trvania viac ako dva roky, alebo už musí byť na dobu neurčitú?

Dátum publikácie: 17. 4. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 4. 4. 2020

Je tento postup správny? V prípade spoločností, ktoré vôbec nemôžu vykonávať svoju činnosť, vyplatí zamestnávateľ mzdy minimálne vo výške 80 % priemernej mzdy. Odvody sa uhradia iba tie, ktoré sa strhávajú zamestnancom. Tie, ktoré platí zamestnávateľ, požiada o odloženie splatnosti do 31. 7. 2020. Okrem uvedeného, na akú pomoc majú nárok od štátu? 

Dátum publikácie: 29. 10. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Ako má zamestnávateľ postupovať, ak zamestnanec nenastúpil do práce tri dni po sebe? Môže zamestnávateľ s ním ukončiť pracovný pomer?

Dátum publikácie: 24. 10. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnávateľ chce vydať interný predpis k osobným prekážkam v práci (lekár zamestnanec a sprevádzanie). V internom predpise bude ustanovené, že podľa § 144 ods. 2 Zákonníka práce je zamestnanec povinný dať si potvrdiť existenciu prekážky v práci a jej trvanie a ak si zamestnanec nedá potvrdiť trvanie prekážky, zamestnávateľ posúdi trvanie prekážky maximálne v rozsahu 4 hodiny, ak navštívil lekára v okolí, nie vo vzdialenom meste. Má právo zamestnávateľ vydať takýto interný predpis? Zamestnankyňa doložila potvrdenie od lekára, kde jej lekár potvrdil priepustku pečiatkou a dátumom bez označenia času trvania. Je takto potvrdená priepustka potvrdením trvania prekážky v práci na celú pracovnú zmenu?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.