8 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie: 19. 8. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Zamestnávateľ by chcel presunúť  delimitáciou (presun práv a povinností na inú spoločnosť) niektorých zamestnancov do novej spoločnosti. Títo zamestnanci majú v pôvodnej spoločnosti uzatvorené doplnkové dôchodkové sporenie – tretí pilier. Ako je to s prechodom zrážok na toto sporenie k novému zamestnávateľovi? Budú stačiť pôvodné zmluvy s dôchodcovskou spoločnosťou alebo je potrebné uzatvárať nové zmluvy?

Dátum publikácie: 2. 11. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 13. 7. 2020

UPSVaR poskytne zamestnávateľovi v rámci projektu na podporu zamestnávania v poľnohospodárstve podľa § 54 ods. 1 písm. b) zákona o službách zamestnanosti príspevok na odvody v plnej výške odvodov. Príspevok na odvody zamestnanca je potom zamestnávateľ v nasledujúcom mesiaci povinný vyplatiť zamestnancovi. Akému zdaneniu a odvodovému zaťaženiu bude podliehať tento príspevok zamestnancovi vyplatený v jeho mzde v nasledujúcom mesiaci?

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Firma má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania so strednou školou podľa § 8 zákona o odbornom vzdelávaní. So žiakom zamestnávateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu. Má firma nárok na zníženie základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona o dani z príjmov? ...

Dátum publikácie: 14. 11. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnávateľ má nového zamestnanca, ktorý pochádza z cudziny (je britskej národnosti, pochádza z Veľkej Británie) a na Slovensku dosiahol/dosiahne dôchodkový vek (dátum narodenia 20. 9. 1951, muž). Má takýto zamestnanec nárok na slovensky dôchodok? Pokiaľ zamestnávateľ nemá informáciu o priznanom dôchodku na Slovensku, aké by malo byť vykazovanie takéhoto zamestnanca v mesačných výkazoch?

Dátum publikácie: 16. 10. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Dalo by sa všeobecne povedať, že sporiteľovi II. dôchodkového piliera zaniká dňom začiatku poberania starobného alebo predčasného starobného dôchodku účasť na sporení do II. piliera? Touto otázkou sa smeruje k tomu, že do akého obdobia musí zamestnávateľ zobrazovať na výplatnej páske príspevok do II. dôchodkového piliera?

Dátum publikácie: 26. 9. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2015

Firma chce zamestnať na základe „Dohody o zabezpečení povinnej prevádzkovej praxe pre žiaka„ študenta strednej školy. Túto dohodu má podpísanú so školou žiaka. Firma nie je zapojená do systému duálneho vzdelávania, nemá uzatvorenú učebnú zmluvu. Akou formou zabezpečiť odmeňovanie tohto žiaka? Má sa s ním uzatvoriť dohoda o brigádnickej práci študentov? Je možné uplatniť do výdavkov mzdové a odvodové náklady z takejto dohody? V prípade, že žiakovi firma poskytne stravovanie, je možné dať do daňových výdavkov aj tento náklad?

Dátum publikácie: 13. 3. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

VŠZP zamestnávateľa vyzvala o opravu mesačného výkazu za 2/2013, pretože zamestnávateľ prihlásil na dohodu zamestnanca, ktorý bol v tom čase poberateľom starobného dôchodku. Ako to vyrovnať? Zmení sa u zamestnanca základ dane, mal by byť vyšší, nemá byť žiadny odvod do zdravotnej poisťovne, plus následne vyššia čistá mzda. Je potrebné podať iba aditívny mesačný výkaz s tým, že ostatné veci spätne sa riešiť nebudú? 

Dátum publikácie: 7. 3. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnankyňa bola na predĺženej rodičovskej dovolenke, ktorá jej skončila 25. 12. 2016. Keďže mala nevyčerpaný jeden deň dovolenky, vo výplate za mesiac december jej ju zamestnávateľ vyplatil. Po odoslaní výkazu do zdravotnej poisťovne ho zamestnávateľovi zdravotná poisťovňa vrátila ako chybový. Následne sa pri šetrení problému zistilo, že táto zamestnankyňa sa už v roku 2014 odhlásila zo zdravotnej poisťovne, čo zamestnávateľovi neoznámila. Teraz už nie je zdravotne poistená v našom štáte. Poisťovňa informovala, že keďže je poistená v inom štáte, na Slovensku už nemôže byť zdravotne poistená ani na jeden deň. Zamestnávateľ jej odvody stiahol zo mzdy aj odviedol. Aký je ďalší postup?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.