82 výsledkov
Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 12. 2011

Má zamestnávateľ povinnosť dobrovoľníkov pri celoplošnom testovaní prihlásiť do poisťovní na základe dohody o vykonaní práce alebo má s nimi spísať zmluvu o dobrovoľníckej činnosti, ktorá nebude zakladať povinnosť prihlásenia do poisťovní?

Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: kolektív autorov
Právny stav od: 1. 7. 2020

Zamestnancovi končila platnosť školenia, oboznámenia na prácu vo výškach dňa 24. 6. 2020. Školenie sa nemohlo uskutočniť z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. Zamestnancovi sa stal pracovný úraz. Je nejaké predĺženie platnosti, keďže sa školenie nemohlo vykonať v stanovenom termíne?

Dátum publikácie: 8. 1. 2021
Autor: kolektív autorov
Právny stav od: 1. 7. 2006

Zamestnankyňa bola prvýkrát na rekondičnom pobyte v mesiaci august 2011. Ďalší nárok na rekondičný pobyt jej vznikol v mesiaci august 2014. Zamestnankyňa však bola dlhodobo na PN od 1. 1. 2012 do 15. 7. 2012 nepretržite, to znamená, že jej nárok na rekondičný pobyt v roku 2014 zanikol. Nový nárok sa počíta od 15. 7. 2012, kedy jej skončila dlhodobá pracovná neschopnosť alebo od mesiaca august 2014?

Dátum publikácie: 18. 12. 2020
Autor: M.Sc. Ing. Kristína Žilínková
Právny stav od: 18. 12. 2020

Je potrebné dávať zamestnancom podpisovať nejaké dokumenty súvisiace s ochorením COVID-19?

Existujú nejaké usmernenia, pokyny, smernice z pracovnoprávnej problematiky, ktoré súvisia s touto novo vzniknutou situáciou? Ak áno, aké a kde ich je možné nájsť?

Dátum publikácie: 13. 11. 2020
Autor: JUDr. Eva Tináková, PhD.
Právny stav od: 6. 1. 2020

Zamestnankyňa odmieta chodiť na preventívnu prehliadku od zamestnávateľa (PZS). Už pred dvomi rokmi 4x odmietla termín PZS, pričom to ani zamestnávateľovi neoznámila, len sa jednoducho nedostavila k lekárke. Zamestnávateľ to riešil tak, že podpísala vyjadrenie o odmietnutí vyšetrenia. Ani v roku 2020 sa dotyčná zamestnankyňa nedostavila na vyšetrenie. Je možné z tohto dôvodu rozviazať s dotyčnou zamestnankyňou pracovný pomer? Ak áno, o aký paragraf sa môže zamestnávateľ oprieť a aká je výpovedná doba?

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2009

Zamestnancovi bola priznaná choroba z povolania. Na základe toho bol preradený na inú ľahšiu prácu. Vystavil sa mu dodatok k pracovnej zmluve, lekár odsúhlasil novú prácu. Odmeňovanie zostalo pôvodné, teda hod. mzda 4 € + odmeny. Na predchádzajúcej pracovnej pozícii mal každý mesiac priznané aj odmeny. Keďže toto je manuálne jednoduchá práca, zamestnávateľ ho chce odmeňovať len hodinovou sadzbou bez odmien. Je to správne alebo mu musí doplácať do priemerného zárobku?

Dátum publikácie: 29. 10. 2020
Autor: kolektív autorov, JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 21. 7. 2020

Môže byť považované nesplnenie povinnosti absolvovať test na respiračné ochorenie COVID-19 vyžadovaný zamestnávateľom za porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca?

Dátum publikácie: 29. 10. 2020
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 28. 10. 2020

Je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca, aby sa pri vstupe na pracovisko preukázal negatívnym výsledkom testu na koronavírus COVID-19 vykonaného v rámci projektu celoplošného testovania?

Dátum publikácie: 12. 10. 2020
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Aké sú povinnosti zamestnávateľa – prevádzkovateľa – vo vzťahu k jeho zamestnancom z hľadiska ochrany osobných údajov? Je povinnosťou prevádzkovateľa preškoliť svojich zamestnancov?

Dátum publikácie: 5. 10. 2020
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 4. 4. 2020

Dieťa zamestnanca bolo diagnostikované ako pozitívne na nový koronavírus. Zamestnávateľ preto zabezpečil testovanie pre všetkých svojich zamestnancov. Jeden zo zamestnancov sa ale odmietol podrobiť testu. Je zamestnanec oprávnený odmietnuť podrobiť sa testu zabezpečenému a hradenému zamestnávateľom? Aké má zamestnávateľ možnosti?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.