50 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 27. 9. 2017
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 15. 4. 2014
Právny stav do: 24. 5. 2018

Audítor požaduje fotografiu a videodokumentáciu nácviku evakuácie pred požiarom. Potrebuje zamestnávateľ od všetkých zúčastnených súhlas so spracúvaním osobných údajov?

Dátum publikácie: 19. 1. 2016
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 9. 2007
Právny stav do: 30. 11. 2017

Ako má zamestnávateľ postupovať v súlade s legislatívou v prípade poslania zamestnanca na vstupnú lekársku prehliadku:

  1. pred uzatvorením pracovného pomeru (ak áno, koľko dní vopred pred uzatvorením pracovného pomeru, zamestnávateľ mu je v tomto prípade povinný preplatiť náhradu za lekára),
  2. v deň uzatvorenia pracovného pomeru?
Dátum publikácie: 12. 2. 2015
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 8. 2014
Právny stav do: 1. 5. 2015

Príspevková organizácia má 7 zamestnancov (športoví tréneri). Musí mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu, ak má zmluvne zabezpečenú BOZP a PO?

Dátum publikácie: 30. 1. 2015
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 8. 2014
Právny stav do: 1. 12. 2017

Je povinnosťou strednej školy mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu?

Dátum publikácie: 19. 1. 2015
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 8. 2006
Právny stav do: 1. 12. 2017

Musí mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu každý jeden zamestnávateľ bez ohľadu na rizikovú kategóriu a aj s. r. o., ktorá má ako jediného zamestnanca konateľa?

Dátum publikácie: 19. 1. 2015
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 8. 2014
Právny stav do: 1. 12. 2017

Musí mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu firma s minimálnym zdravotným rizikom?

Dátum publikácie: 12. 1. 2015
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 8. 2014
Právny stav do: 1. 12. 2017

Spoločnosť zamestnáva 3 zamestnancov (2 ATP, 1 skladník) a sú zaradení v 1. a 2. pracovnej kategórii. Spoločnosť ponúka služby v oblasti špecializovaných stavebných prác, ktoré zabezpečuje dodávateľsky.

Zamestnávateľ nemá vlastných zamestnancov vykonávajúcich bezpečnostnotechnickú službu alebo pracovnú zdravotnú službu.

Výchovu a vzdelávanie zamestnancov si zamestnávateľ zabezpečuje dodávateľsky 1x za 2 roky.

1. Je zamestnávateľ aj napriek tomu povinný zabezpečiť napr. dodávateľsky bezpečnostnotechnickú službu v zmysle § 21 zákona č. 124/2006 Z. z.?

2. Zákonom č. 204/2014 Z. z. sa menil a upravil zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, kde sa upravili povinnosti so zabezpečením zdravotného dohľadu. Musí zamestnávateľ zabezpečiť dodávateľsky pracovnú zdravotnú službu (PZS)? Môže zdravotný dohľad, resp. úlohy PZS vykonávať zmluvne zabezpečený autorizovaný bezpečnostný technik? Musí mať zamestnávateľ vypracovaný zdravotno-hygienický audit pracoviska?

3. Môže u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnancov zaradených do 1. a 2. kategórie, posúdiť zdravotnú spôsobilosť na prácu aj všeobecný lekár zamestnanca?

Dátum publikácie: 12. 1. 2015
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 8. 2014
Právny stav do: 1. 12. 2017

Musí mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu spoločnosť s r. o. – zamestnávateľ, ktorý má ako jediného zamestnanca konateľa?

Dátum publikácie: 12. 1. 2015
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 8. 2014
Právny stav do: 1. 12. 2017

1. Musí mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu občianske združenie, ak má zamestnancov pracujúcich na dohodu (vrátane študentov)?

2. Musí mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu SZČO (fyzická osoba), ak zamestnáva súrodenca?

Dátum publikácie: 12. 12. 2014
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 8. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

Zamestnávateľ vykonáva služby v oblasti vodoinštalatérstva a kúrenárstva.

1. Kto stanovuje kategorizáciu prác v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. a akou formou?
2. Ak je činnosť zaradená do kategórie 1 a 2, kto vykonáva činnosť nad pracovnými podmienkami?
3. Ak sú zamestnanci zaradení do 3. kategórie (rizikové práce), musí mať zamestnávateľ pracovnú zdravotnú službu a vlastného bezpečnostného technika alebo externého?
4. Musí mať SZČO bez zamestnancov určenú kategorizáciu prác alebo zmluvu s pracovnou zdravotnou službou?
5. Aké sú zákonom stanovené termíny pre uzavretie zmluvy s pracovnou zdravotnou službou alebo lekárom?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.