Vyhľadávanie > Odborné články > Súkromný sektor > BOZP, PO, Zdravotný dohľad
185 výsledkov
...
Dátum publikácie: 4. 3. 2021
Autor: MUDr. Viliam Bršiak, MPH
Právny stav od: 1. 1. 2021

Povinnosťou zamestnanca  je podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok. Zároveň je nutné určiť sankcie za nesplnenie, respektíve odmietnutie tejto povinnosti a sankcie za pozitívny výsledok podľa Zákonníka práce.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

Hoci zákon stanovuje intervaly pre výkon pravidelných lekárskych prehliadok, zamestnávateľ je oprávnený požadovať od zamestnanca aj podrobenie sa mimoriadnej lekárskej prehliadke. 

Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Novela zákona o sociálnom poistení upravuje okruh osôb, ktoré majú nárok na úrazový príplatok pre COVID-19, ale aj podmienky na uznanie poskytnutia tohto príplatku.

Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Novela zákona o sociálnom poistení upravuje okruh osôb, ktoré majú nárok na úrazový príplatok pre COVID-19, ale aj podmienky na uznanie poskytnutia tohto príplatku.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Dňa 30. januára 2019 Národná rada SR prijala zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 1. 3. 2019. Zákon o whistleblowingu nahradil v praxi zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol účinný od 1. 7. 2014. Cieľom tohto príspevku je poukázať na jednotlivé povinnosti, ktoré právna úprava ustanovuje zamestnávateľom a orgánom verejnej moci.

Dátum publikácie: 22. 11. 2020
Autor: JUDr. Monika Kiklicová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Tehotné zamestnankyne si nepochybne zo strany zamestnávateľa vyžadujú osobitný prístup, starostlivosť a najmä zvýšenú právnu ochranu. Podľa Zákonníka práce tehotná zamestnankyňa na účely tohto zákona je zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie.

Dátum publikácie: 22. 11. 2020
Autor: Ing. Dušan Adamček
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ má na pracoviskách zabezpečiť taký stav jednotlivých súčastí práce, napr. stavby, pracoviska, technológie, pracovného prostriedku, technického zariadenia, pracovného prostredia, pri ktorom nedôjde k ujme na bezpečnosti a zdraví.

Dátum publikácie: 22. 11. 2020
Autor: Ing. Dušan Adamček
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ právne zodpovedá za vytvorenie a neustále udržiavanie bezpečných a zdravých pracovných podmienok a aj za kontrolu dodržiavania platných bezpečnostných pravidiel pre svojich zamestnancov vo svojej firme. 

Dátum publikácie: 22. 11. 2020
Autor: Ing. Dušan Adamček
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ má na pracoviskách zabezpečiť taký stav jednotlivých súčastí práce, napr. stavby, pracoviska, technológie, pracovného prostriedku, technického zariadenia, pracovného prostredia, pri ktorom nedôjde k ujme na bezpečnosti a zdraví.

Dátum publikácie: 22. 11. 2020
Autor: Ing. Dušan Adamček
Právny stav od: 1. 1. 2020

Za škodu spôsobenú zamestnancovi pri pracovnom úraze objektívne vždy zodpovedá zamestnávateľ, avšak vo výnimočných prípadoch sa tejto zodpovednosti môže zamestnávateľ zbaviť.  

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.