16 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pri uplatnení sadzby základnej náhrady nie je dôležité, či sa vozidlo využíva na pracovnú cestu alebo na priame zabezpečenie príjmov (napr. prepravca, taxikár a pod.), v obidvoch prípadoch je možné uplatnenie sadzby základnej náhrady do daňových výdavkov.

Dátum publikácie: 9. 9. 2021
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 9. 2021

Výdavky na spotrebované pohonné látky je možné uplatniť buď podľa cien platných v čase nákupu prepočítané podľa spotreby, na základe satelitného sledovania pohybu vozidla, alebo uplatniť paušálne výdavky na spotrebované PHL. Pri elektromobiloch je pohonnou látkou elektrická energia a v technickom preukaze alebo osvedčení o evidencii elektromobilov sa neuvádza spotreba, ale len výkon, a aj tento je možné uplatniť do daňových výdavkov zvýšený o 20 %.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Každý zamestnávateľ je podľa Zákonníka práce povinný poskytovať zamestnancom náhradu výdavkov, ktoré im vzniknú v súvislosti s výkonom práce. V súvislosti so zákonom o cestovných náhradách poskytuje cestovné náhrady pri pracovnej ceste, dočasnom pridelení zamestnanca, vyslaní zamestnanca na výkon práce do iného členského štátu, pri vzniku pracovného pomeru, ceste na pravidelné pracovisko v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce a pri výkone práce v zahraničí. Niektoré z náhrad majú charakter nenárokový.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2021

V rámci tuzemskej pracovnej cesty môže zamestnávateľ svojmu zamestnancovi poskytnúť stravné alebo bezplatné stravovanie alebo iné vyššie náhrady.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnancovi pri vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu zamestnávateľ môže poskytnúť tieto nenárokové náhrady: iné a vyššie náhrady, iné druhy komerčného poistenia, vreckové.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnancovi vyslanému do iného členského štátu na výkon práce v rámci poskytovania služieb patria náhrady v rozsahu a vo výške ako pri zahraničnej pracovnej ceste, ak mu nepatria výhodnejšie náhrady podľa práva členského štátu Európskej únie, do ktorého bol vyslaný.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Nenárokové náhrady, ako: náhrady ako pri tuzemskej pracovnej ceste (náhrada preukázaných cestovných výdavkov, náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie, stravné, náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov, náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty k návšteve rodiny), sťahovacie výdavky a iné a vyššie náhrady, môže poskytnúť zamestnávateľ, ktorý zamestnanca dočasne pridelil, alebo agentúra dočasného zamestnávania.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Poskytovanie náhrad pri vzniku pracovného pomeru nie je založené na dohode, ale na jednostrannom posúdení a rozhodnutí zamestnávateľa, ktorý skúma potrebu prijatia zamestnanca a je ochotný kompenzovať mu i jeho zvýšené výdavky, ktoré mu vzniknú v súvislosti so vznikom pracovného pomeru.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnávateľ môže poskytovať za cesty v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovných zmien zamestnanca okrem nárokovej náhrady preukázaných cestovných výdavkov iné a vyššie náhrady. Ak zamestnanca nasledujú do miesta výkonu práce v zahraničí aj osoby, ktoré sa považujú za rodinu zamestnanca, možno mu poskytnúť za dni cesty do tohto miesta a späť náhradu preukázaných výdavkov.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Iné náhrady zákon o cestovných náhradách neupravuje ani ako nárokové, ani ako nenárokové cestovné náhrady. Vyššie náhrady zákon o cestovných náhradách charakterizuje ako náhrady, ktoré sú upravené v tomto zákone, ale zamestnávateľ ich poskytuje zamestnancom vo vyššej sume, ako právne garantuje zákon.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.