47 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Miesto výkonu práce a pravidelné pracovisko zamestnanca v kontexte pracovnej cesty, prerušenie pracovnej cesty a COVID-19 opatrenia v oblasti cestovných náhrad a ich dosahy.

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ak vyslanie na pracovnú cestu nevyplýva priamo z povahy dohodnutého druhu práce alebo miesta výkonu práce alebo ak možnosť vyslania na pracovnú cestu je dohodnutá v pracovnej zmluve, zamestnávateľ môže zamestnanca vyslať na pracovnú cestu len s jeho súhlasom.

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanec môže prerušiť pracovnú cestu na základe dohody so zamestnávateľom z dôvodov na jeho strane alebo z dôvodu návštevy rodiny.

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Do 31. decembra 2021 sa nebude uplatňovať mechanizmus na zvyšovanie súm stravného pri tuzemských pracovných cestách a základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 31. 10. 2020

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy ostáva v platnosti aj na rok 2021 na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.143/2019 Z. z.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Nárok na cestovné náhrady vzniká zamestnancovi, ktorý bol svojím zamestnávateľom vyslaný na pracovnú cestu. V článku sa zaoberáme pracovnou cestou a jej priebehom, vyslaním zamestnanca na pracovnú cestu, podmienkami pracovnej cesty a na záver sme zhrnuli opatrenia COVID-19 v oblasti cestovných náhrad a ich dosah.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pracovná cesta zamestnanca, pracovná cesta pre osobitný okruh osôb, zahraničná pracovná cesta, pravidelné pracovisko, najčastejšie chyby súvisiace s definíciou pracovnej cesty a pravidelným pracoviskom a priebeh pracovnej cesty.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2020

 Všeobecné zásady vyslania podľa Zákonníka práce a súhlas s vyslaním, doba trvania pracovnej cesty a vyslanie na pracovnú cestu dočasne prideleného zamestnanca.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zákonník práce nevyžaduje písomný súhlas zamestnanca s vyslaním na pracovnú cestu vykonanú mimo miesta obce pravidelného pracoviska alebo miesta bydliska zamestnanca a vo všeobecnosti ani písomnú formu vyslania na pracovnú cestu.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2020

V období rokov 2020 a 2021 sa nebudú zvyšovať sumy stravného a sumy náhrad za po­užívanie cestného motorového vozidla, t. j. nebude sa reagovať na rast indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.