11 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 19. 10. 2021
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2011

V prípade úmrtia občana/daňovníka prichádza k rôznym otázkam súvisiacim so zdanením. Tieto otázky smerujú v prvom rade k situáciám, či takto zdedený majetok sa zdaňuje a čo so zdanením, keď sa časom takýto majetok predá. Aktuálna legislatíva však stanovuje limity pri predaji zdedenej pozostalosti, určuje postup pri vyrovnaní daňovej povinnosti za mŕtveho daňovníka, ako aj pravidlá pri pokračovaní v živnosti po zosnulom.

Dátum publikácie: 19. 10. 2021
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2011

V okamihu nadobudnutia vlastníctva dedením k nehnuteľnosti, hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty daňovník získal príjem (peňažný alebo nepeňažný), ktorý však v tomto momente nie je u daňovníka (dediča) predmetom dane. Ak však zo zdedenej nehnuteľnosti, hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty plynie príjem, tento už je predmetom dane, ktorý ak nie je oslobodený od dane, je zdaniteľným príjmom.

Dátum publikácie: 19. 10. 2021
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2011

V prípade zdanenia, resp. oslobodenia príjmov z predaja zdedenej nehnuteľnosti je potrebné rozlišovať medzi predajom nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo dedením inými osobami.

Dátum publikácie: 19. 10. 2021
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Vysvetlíme pravidlá pri pokračovaní v živnosti po zosnulom do skončenia konania o prerokovaní dedičstva a po skončení konania o dedičstve, objasníme vyrovnanie daňovej povinnosti za mŕtveho daňovníka, úpravu základu dane fyzickej osoby pri skončení podnikania a podanie daňového priznania za zomretého daňovníka.

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pri uplatnení sadzby základnej náhrady nie je dôležité, či sa vozidlo využíva na pracovnú cestu alebo na priame zabezpečenie príjmov (napr. prepravca, taxikár a pod.), v obidvoch prípadoch je možné uplatnenie sadzby základnej náhrady do daňových výdavkov.

Dátum publikácie: 27. 8. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 8. 2021

Zmeny, ktoré priniesla ďalšia novelizácia, ako aj postup vybavovania, podmienky a povinnosti pri dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa aj pri daňovom bonuse na vyživované dieťa.

Dátum publikácie: 27. 8. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 8. 2021

Zmeny, ktoré priniesla ďalšia novelizácia, ako aj postup vybavovania, podmienky a povinnosti pri dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa aj pri daňovom bonuse na vyživované dieťa.

Dátum publikácie: 27. 8. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 8. 2021

Od augusta 2021 sa mení novela zákona o dotáciách. Plošné poskytovanie dotácie sa zrušilo a nastavili sa nové podmienky poskytovania dotácie na obedy pre deti v materských alebo v základných školách.

Dátum publikácie: 20. 8. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 7. 2021

Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri stanovených činnostiach. Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa stanoveného zoznamu činností, ktoré si nemôže osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávať sama, a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie.

Dátum publikácie: 12. 8. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 8. 2021

S účinnosťou od 1. 8. 2021 sa ustanovuje nová skupina detí, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, a to na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.