1463 výsledkov
...
Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 1. 2021
Právny stav do: 31. 12. 2021

Prehľad jednotlivých súm, potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2021 je uvedený v prílohe tejto informácie.

Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Daňové priznanie je povinný podať daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľný príjem presahujúci 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. Z toho vyplýva, že podať daňove priznanie musí aj študent, kktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľný príjem vyšší ako 2207,10 eura.

Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Príjem z pracovnoprávneho vzťahu študenta je príjmom zo závislej činnosti a podlieha zdaneniu. Ak študent dosiahne plnoletosť, môže zárobkovú činnosť vykonávať ako podnikateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba. Dosiahnutý príjem je príjmom z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a je predmetom dane z príjmu.

Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Študent môže vykonávať prácu na dohodu, uzatvorením pracovnej zmluvy či na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Príjem z pracovnoprávneho vzťahu na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je príjmom zo závislej činnosti.

Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Rozhodujúcim kritériom pre začatie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činosti je vek 18 rokov, t. j. podnikať ako fyzická osoba môže aj študent strednej školy a vysokej školy bez akýchkoľvek obmedzení. 

Dátum publikácie: 2. 2. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 1. 2021

Informácia je učená pre zamestnancov, ktorí sa rozhodnú požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 (ďalej len „ročné zúčtovanie dane“), pričom v čase zníženej mobility a zamedzenia šírenia vírusu sa rozhodnú využiť elektronickú formu doručenia žiadosti a súvisiacich dokladov.

Dátum publikácie: 1. 2. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Príspevok je určený fyzickým osobám podávajúcim daňové priznanie typ A alebo typ B. Keďže daňové priznanie je konštruované v nadväznosti na zákon o dani z príjmov, v prvej časti sa príspevok venuje tým ustanoveniam zákona, ktoré s danou problematikou bezprostredne súvisia. Druhá časť príspevku už vysvetľuje postup pri vyplňovaní daňového priznania typu A a B.

Dátum publikácie: 1. 2. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Keďže daňové priznanie je konštruované v nadväznosti na zákon o dani z príjmov, v prvej časti sa príspevok venuje tým ustanoveniam zákona, ktoré s danou problematikou bezprostredne súvisia. Ide o daňové inštitúty ako čiastkové základy dane podľa jednotlivých druhov príjmov, paušálne výdavky, zrážková daň, odpočet daňovej straty, nezdaniteľné časti základu dane, daň zaplatená v zahraničí, zamedzenie dvojitého zdanenia, minimálna výška dane, daňový bonus a zaplatené preddavky na daň a pod.

Dátum publikácie: 1. 2. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Druhá časť príspevku už vysvetľuje postup pri vyplňovaní daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typu A a B. V prílohe nájdete aj vyplnené daňové priznania k uvedeným príkladom (typu A aj typu B).

Dátum publikácie: 1. 2. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Termín na podanie daňového priznania je zatiaľ „tradičný“: 31. marec 2021. Je však potrebné sledovať, či tento termín nebude v súvislosti s pandémiou predĺžený, ako to bolo napr. pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.