1353 výsledkov
...
Dátum publikácie: 19. 1. 2022
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 17. 12. 2021

Konateľ s. r. o. nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu s danou s. r. o. a je zároveň živnostník. Daná s. r. o. nahlásila konateľa ako zdravotníckeho pracovníka pre účely poskytnutia finančného príspevku pre zdravotníckych pracovníkov v zmysle uznesenia vlády SR č. 777/2021 vo výške 350 eur. Ako určiť výšku odvodov konateľa z daného príspevku?

Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnávateľ zamestnáva rezidenta Českej republiky s miestom výkonu práce v SR. Vzhľadom na covidové opatrenia zamestnanec momentálne vykonáva prácu z domu (z ČR). Môže tento zamestnanec pracovať pre zamestnávateľa z domu? Aký to má vplyv na daň z príjmu zo závislej činnosti?

Dátum publikácie: 14. 1. 2022
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi benefit vo forme akcií spoločnosti, patrí príjem s tým súvisiaci do príjmov zo závislej činnosti s povinnosťou platenia odvodov alebo do príjmov z kapitálového majetku?

Dátum publikácie: 10. 1. 2022
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2022

Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na stravovanie v nepeňažnej forme, resp. poskytne peňažný príspevok na stravovanie aj za dni neprítomnosti zamestnanca v práci, je tento príspevok oslobodený od dane, ak bude poskytnutý do zákonom stanovenej výšky? Sú zákonom ustanovené neprítomnosti, ktorých sa to týka? Ako je sankcionovaný zamestnávateľ, ak neposkytne zamestnancovi stravné lístky, resp. finančný príspevok na stravovanie vopred?

Dátum publikácie: 5. 1. 2022
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnávateľ poskytuje ubytovanie zamestnancom v hodnote maximálne 350 € tým, ktorí pracujú najmenej 24 mesiacov, pričom je to pre zamestnancov príjem oslobodený od dane. Môže zamestnávateľ poskytnúť aj dohodárom ubytovanie s tým, že to bude príjem oslobodený od dane?

Dátum publikácie: 5. 1. 2022
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2019

Má živnosť študenta vplyv na daňový bonus rodiča?

Dátum publikácie: 4. 1. 2022
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Aký je rozdiel medzi tantiémami a dividendami? Aký je rozdiel v odvodoch a daniach? Ide o tantiémy za roky 2013 a 2014.

Dátum publikácie: 28. 12. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnanci slovenského zamestnávateľa pracovali časť roka v SR a časť roka v stálej prevádzkarni svojho zamestnávateľa vo Fínsku. Ako je to s ročným zúčtovaním dane týchto zamestnancov?

Dátum publikácie: 22. 12. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Zamestnancovi bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020. V roku 2021 si zamestnanec spomenul na príjem 1 200 eur vyplatený na základe trénerskej zmluvy uzatvorenej podľa § 51 Občianskeho zákonníka. Peniaze vo výške prijatého príjmu daroval športovému klubu. Je predmetný príjem zdaniteľný? Ak áno, ako má byť zaradený a možno ako daňový výdavok uplatniť poskytnutý dar?

Dátum publikácie: 20. 12. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Dňa 31. 10. 2021 končí pracovný pomer zamestnankyne, ktorá je na rodičovskej dovolenke. Bude mať preplatenú nevyčerpanú dovolenku. Aké odvody je zamestnávateľ povinný odviesť? Prihlasuje sa do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne? Oznamuje sa aj ukončenie prerušenia do Sociálnej poisťovne alebo len zánik poistného vzťahu?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.