Vyhľadávanie > Odborné články > Súkromný sektor > Dávky (nemocenské, úrazové ...)
325 výsledkov
...
Dátum publikácie: 4. 3. 2021
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 4. 2021

Od 1. apríla 2021 sa zavádza nová nemocenská dávka s názvom „tehotenské“, vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení. Špecifikom tejto dávky bude skutočnosť, že Sociálna poisťovňa ju bude poskytovať aj v období, kedy bude poistenkyňa dosahovať príjem alebo poberať iné dávky.

Dátum publikácie: 4. 3. 2021
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 4. 2021

Článok poukazuje na zmeny v ošetrovnom. Ošetrovné je nemocenská dávka poskytovaná z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky). Poskytuje sa aj z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov jeho veku.

Dátum publikácie: 4. 3. 2021
Autor: JUDr. Monika Kiklicová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Tak ako v pracovnoprávnych vzťahoch upravuje Zákonník práce v platnom znení, vznik, resp. založenie pracovného pomeru (písomnou pracovnou zmluvou), rovnako tento predpis upravuje i zánik pracovného pomeru, ktorým je v zmysle ustanovenia § 59 ods. 4  smrť zamestnanca.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 1. 2021

V súlade s pôvodným účelom minimálneho dôchodku dôjde k opätovnému zvyšovaniu sumy minimálneho dôchodku až po tom, keď suma predstavujúca 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu prekročí sumu 334 eur a 30 eurocentov. Zároveň sa opätovne zaviedla podmienka tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 4. 2021

Od 1. 4. 2021 vstúpia do platnosti nové tehotenské dávky –  novelou č. 426/2020 Z. z. Ich účelom je aspoň sčasti zabezpečiť príjem ženy v období tehotenstva, počas ktorého má zvýšené výdavky, a nepriamo tak aj podporiť zníženie počtu interrupcií. Nárok na túto dávku však nemá každá tehotná žena. 

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

Dôchodky v tomto roku prechádzajú viacerými zmenami. Sú o niečo vyššie, no mení sa aj vek odchodu do dôchodku. V článku je uvedený prehľad všetkých náležitostí, ktoré sa v roku 2021 týkajú tejto dávky.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

Krátky test k článku.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

V nadväznosti na zmenu Ústavy SR, ktorá garantuje maximálny dôchodkový vek žien, ktoré vychovali deti, dochádza s účinnosťou od 1. 1. 2021 k zmene dôchodkového veku niektorých osôb. 

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

Kto má nárok na jednorazový doplatok, aké sú podmienky  jeho získania a či je potrebné oň žiadať sa dozviete po prečítaní nasledovnej časti. 

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

 O zvýšenie dôchodku penzisti nemusia žiadať, Sociálna poisťovňa ho zvýši z vlastnej iniciatívy.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.