377 výsledkov
...
Dátum publikácie: 1. 2. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Tento príspevok sa venuje výnimkám z povinnosti podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2020.

Dátum publikácie: 1. 2. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Na účely zákona o dani z príjmov predmetom dane je príjem z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka, napr. príjem zo zamestnania, príjem člena volebnej komisie, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z podnikania, príjem z prenájmu a pod.

Dátum publikácie: 1. 2. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Kvantitatívnym parametrom (ukazovateľom) pre určenie výšky daňovej povinnosti fyzických osôb je tzv. základ dane. Je to veličina, z ktorej sa vyrubuje daň.

Dátum publikácie: 1. 2. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Príspevok sa venuje čiastkovému základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 ZDP). Skupina príjmov zo závislej činnosti je pomerne rozsiahla. Okrem príjmov plynúcich z pracovno-právneho vzťahu je to rad ďalších príjmov, ktoré priblížime v príspevku.

Dátum publikácie: 1. 2. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Ak zamestnanec požaduje od zamestnávateľa, aby mu vykonal ročné zúčtovanie, je povinný predložiť zamestnávateľovi doklady za uplynulé zdaňovacie obdobie 2020 najneskôr do 15. februára 2021. Ročné zúčtovanie a výpočet dane vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do 31. marca 2021.

Dátum publikácie: 1. 2. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Tento základ dane sa zisťuje z príjmov z činností, ktoré sa považujú za podnikanie, príp. plynú z činností, ktoré majú znaky podnikania, pričom nejde o jednorazové, ale o opakujúce sa činnosti alebo o opakujúce sa príjmy.

Dátum publikácie: 1. 2. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Príjmami z kapitálového majetku sú príjmy, ktoré sú výsledkom investovania pe­ňažných prostriedkov – kapitálu, pričom daňovník okrem vloženia prostriedkov sa aktívne nezúčastňuje na dosahovaní príjmov.

Dátum publikácie: 1. 2. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Do čiastkového základu z ostatných príjmov sa zahŕňajú príjmy, ktoré nepatria do žiadneho čiastkového základu, ktoré sú rozoberané vyššie. Ide najmä o príjmy z činností, ktoré nemajú znaky podnikania a nesúvisia s podnikaním. Väčšinou ide o jednorazové a nie o opakujúce sa činnosti (výnimkou sú opakujúce sa dôchodky a podobné požitky).

Dátum publikácie: 1. 2. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

O daňovú stratu ide vtedy, ak daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

Dátum publikácie: 1. 2. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Základ dane fyzickej osoby sa teda ešte pred zdanením znižuje o tzv. nezdaniteľné časti. Tieto nezdaniteľné časti môžu uplatniť len tie osoby, ktoré plnia zákonom stanovené podmienky. Ak sú splnené tieto podmienky, fyzické osoby majú zákonné právo uplatniť si tieto nezdaniteľné časti.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.