114 výsledkov
Dátum publikácie: 20. 8. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009
Právny stav do: 31. 8. 2019

Započítava sa obdobie práce pedagogického zamestnanca na dohodu o pracovnej činnosti do jeho pedagogickej praxe? Ak áno, v akom rozsahu?

Dátum publikácie: 27. 9. 2017
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 15. 4. 2014
Právny stav do: 24. 5. 2018

Audítor požaduje fotografiu a videodokumentáciu nácviku evakuácie pred požiarom. Potrebuje zamestnávateľ od všetkých zúčastnených súhlas so spracúvaním osobných údajov?

Dátum publikácie: 26. 5. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 10. 2018

Môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov so študentom doktorandského štúdia, ktorý študuje v dennej forme vysokoškolského štúdia a má vek do 26 rokov?

Dátum publikácie: 10. 4. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2017

Dôchodkyňa v roku 2015 dosiahla príjem z dohody o pracovnej činnosti vo výške 3 550 eur. Okrem toho mala príležitostný príjem podľa Občianskeho zákonníka na základe anketárskej zmluvy vo výške 430 eur. Je možné tento príjem považovať za príležitostný príjem do 500 eur a nezahrnúť ho do celkových príjmov za rok 2015 a nezahrnúť ho do daňového priznania?

Dátum publikácie: 7. 3. 2017
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 3. 2018

Zamestnanec pracoval u zamestnávateľa na pracovnú zmluvu do 31. 12. 2016. Uplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus. U toho istého zamestnávateľa uzatvoril dohodu o vykonaní práce od 1. 1. 2017. Môže mu zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane?

Dátum publikácie: 8. 12. 2016
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2014
Právny stav do: 30. 6. 2018

Zamestnávateľ so zamestnancom uzatvorí dohodu o pracovnej činnosti na druh práce upratovanie rekreačného domu pre zamestnancov s týždenným pracovným časom 10 hodín. Akú výšku odmeny má zamestnávateľ uviesť? Sumu 405 €/mesiac alebo hodinovú odmenu?

Dátum publikácie: 31. 10. 2016
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 2. 1. 2016
Právny stav do: 30. 4. 2017

Môže uchádzač o zamestnanie vedený v evidencii na úrade práce uzatvoriť dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti? Koľko hodín a aká hrubá odmena mesačne mu môže byť vyplatená, aby nebol vyradený z evidencie?

Dátum publikácie: 31. 3. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2017

Zamestnanec je zamestnaný na dohodu a je poberateľom starobného dôchodku od roku 2014. Ročné zúčtovanie za rok 2015 mu bude vykonávať zamestnávateľ. Úhrn jeho dôchodku za rok 2015 bol 4 426 €, zdaniteľný príjem z dohody za rok 2015 bol 7 080 €, čiastkový základ dane 6 976,80 €, neuplatňoval si NčZD. Má nárok podľa § 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov uplatňovať si ju vo výške rozdielu dôchodku a čiastkového základu dane alebo si ju neuplatňuje ako dôchodca vôbec?

Dátum publikácie: 30. 3. 2016
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2018

Daňovník má jedno dieťa. Zamestnanec pracoval od januára do júna 2015, pričom dosiahol čiastkový základ dane 4 026 €. Celý máj bol práceneschopný a zamestnávateľ mu za tento mesiac nevykázal daňový bonus. Zvyšok roka, t. j. od júla do decembra 2015, bol daňovník evidovaný na úrade práce a poberal dávku v nezamestnanosti. V mesiaci september 2015 pracoval ako dohodár a dosiahol čiastkový základ dane 87 €. Za ktoré mesiace si môže daňovník v daňovom priznaní uplatniť nárok na daňový bonus? Manželka tohto daňovníka bola celý rok 2015 na rodičovskej dovolenke, nemala žiadny príjem. Manželka je zároveň konateľkou spoločnosti s r. o., ale z tejto funkcie nepoberá žiadny príjem. Môže si daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť dane na manželku za rok 2015? Ak áno, za aké obdobie a v akej výške?

Dátum publikácie: 12. 11. 2015
Autor: Mária Jančíková
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2015

Študentka konzervatória po ukončení 4. ročníka (naďalej pokračuje v stredoškolskom štúdiu štúdiom v 5. a 6. ročníku, t. j. neukončila stredoškolské štúdium, ale stále v ňom pokračuje) pracovala v priebehu prázdnin v mesiaci júl, august (plus cca 5 dní mesiaca jún) 2014 ako animátorka pre agentúru. Agentúra s ňou uzatvorila zmluvu o umeleckom výkone. Jej celkový zdaniteľný príjem zo zmluvy o umeleckom výkone za rok 2014 predstavoval čiastku 1 326 €. V podanom daňovom priznaní za rok 2014 si príjmy z agentúry uviedla ako príjem z podnikania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov – príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tabuľka č. 1, riadok 5 daňového priznania), uplatnila si paušálne výdavky vo výške 530,40 € a nezdaniteľnú čiastku.

Súčasne mala študentka v priebehu roka 2014 aj krátkodobý príjem zo závislej činnosti (zmluva o brigádnickej práci študenta) vo výške 340 € (zamestnávateľ jej však zrazil daň preddavkovo, celkom vo výške 64,60 €). Výsledná daňová povinnosť bola nulová.

Študentka si podala daňové priznanie z dôvodu možnosti požiadať o vrátenie zrazeného preddavku.

Začiatkom mesiaca august 2015 študentka dostala oznámenie zo VŠZP o nedoplatku na poistnom. Nedoplatok vyčíslili vo výške 69,61 € a urobili tak len na základe podaného daňového priznania.

Postupovala zdravotná poisťovňa správne? Nedochádza k súbehu poistného z príjmu študenta a zároveň z titulu poistenca štátu? Je povinný študent teda vykázaný nedoplatok uhradiť?

Ak áno, čo je jeho vymeriavací základ a akým spôsobom bol vypočítaný nedoplatok v danej výške?

Ak je študentka povinná platiť zdravotné poistenie, ako štát vyberie poistenie od ostatných študentov – animátorov, ktorých príjmy neprekročili stanovenú hranicu pre podanie daňového priznania za rok 2014 v zmysle § 46a zákona o dani z príjmov, t. j. čiastku 1 901,67 €, daňové priznanie nepodali a zdravotná poisťovňa nemá k dispozícii ich príjmy? Keďže reakciou zo strany poisťovne bol výkaz nedoplatkov a brániť sa možno podaním námietky zo strany študentky, kde je striktne stanovená lehota?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.