12 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Autor: kolektív autorov
Právny stav od: 1. 7. 2014
Právny stav do: 24. 5. 2018
Dohoda o vykonaní práce patrí medzi dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Náležitosti dohody upravuje Zákonník práce v § 226 a nasl.
Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 7. 2013
Právny stav do: 14. 4. 2014
Zodpovedná osoba je fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom písomne poverená vykonávať dohľad nad ochranou osobných údajov a ktorá v rámci svojej činnosti dozerá na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov.
Autor: JUDr. Peter Vachan
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 24. 5. 2018

Dohodou o brigádnickej práci študentov vzniká pracovnoprávny vzťah medzi zamestnávateľom a osobou, ktorá má štatútštudenta. Náležitosti dohody sú upravené v § 227 a nasl. Zákonníka práce.

Autor: Mgr. Igor Šumichrast
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 30. 6. 2013

Ak prevádzkovateľ zamestnáva viac ako päť osôb, výkonom dohľadu písomne poverí zodpovednú osobu alebo viaceré zodpovedné osoby, ktoré dozerajú na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov. Prevádzkovateľ, ktorý zamestnáva menej ako šesť osôb, môže výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov písomne poveriť zodpovednú osobu, ktorá dozerá na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov.

Autor: Mgr. Veronika Tóthová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 30. 6. 2014

Výpoveď musí mať písomnú formu a môže byť daná bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba je 15 dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola písomná výpoveď doručená.

Autor: JUDr. Iveta Boškajová, Mgr. Alexandra Vicová
Právny stav od: 1. 9. 2011
Právny stav do: 31. 12. 2012
Autor: JUDr. Milan Ľalík
Právny stav od: 1. 1. 2009
Právny stav do: 31. 12. 2012

Dohodou o brigádnickej práci študentov vzniká pracovnoprávny vzťah medzi zamestnávateľom a osobou, ktorá ma status študenta. Náležitosti dohody sú upravené v § 227 a nasl. Zákonníka práce.

Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 9. 2007
Právny stav do: 24. 5. 2018

Od 1. 9. 2007 môžu vznikať pracovnoprávne vzťahy aj na základe dohody o pracovnej činnosti. Obligatórnymi náležitosťami dohody sú: druh práce, odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba na ktorú sa dohoda uzatvára. Pracovný čas je obmedzený na 10 hodín týždenne. Dohoda musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná.

Právny stav od: 1. 9. 2007
Právny stav do: 24. 5. 2018
Dohoda o vykonaní práce patrí medzi dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Náležitosti dohody upravuje Zákonník práce v § 226 a nasl.
Právny stav od: 1. 9. 2007
Právny stav do: 30. 6. 2014

Dohodu o vykonaní práce môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou v prípade, že rozsah práce (pracovnej úlohy) neprekročí 350 hodín v kalendárnom roku.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.