37 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Daňové priznanie je povinný podať daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľný príjem presahujúci 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. Z toho vyplýva, že podať daňove priznanie musí aj študent, kktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľný príjem vyšší ako 2207,10 eura.

Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Príjem z pracovnoprávneho vzťahu študenta je príjmom zo závislej činnosti a podlieha zdaneniu. Ak študent dosiahne plnoletosť, môže zárobkovú činnosť vykonávať ako podnikateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba. Dosiahnutý príjem je príjmom z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a je predmetom dane z príjmu.

Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Študent môže vykonávať prácu na dohodu, uzatvorením pracovnej zmluvy či na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Príjem z pracovnoprávneho vzťahu na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je príjmom zo závislej činnosti.

Dátum publikácie: 25. 2. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Rozhodujúcim kritériom pre začatie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činosti je vek 18 rokov, t. j. podnikať ako fyzická osoba môže aj študent strednej školy a vysokej školy bez akýchkoľvek obmedzení. 

Dátum publikácie: 1. 2. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Príspevok je určený fyzickým osobám podávajúcim daňové priznanie typ A alebo typ B. Keďže daňové priznanie je konštruované v nadväznosti na zákon o dani z príjmov, v prvej časti sa príspevok venuje tým ustanoveniam zákona, ktoré s danou problematikou bezprostredne súvisia. Druhá časť príspevku už vysvetľuje postup pri vyplňovaní daňového priznania typu A a B.

Dátum publikácie: 1. 2. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Keďže daňové priznanie je konštruované v nadväznosti na zákon o dani z príjmov, v prvej časti sa príspevok venuje tým ustanoveniam zákona, ktoré s danou problematikou bezprostredne súvisia. Ide o daňové inštitúty ako čiastkové základy dane podľa jednotlivých druhov príjmov, paušálne výdavky, zrážková daň, odpočet daňovej straty, nezdaniteľné časti základu dane, daň zaplatená v zahraničí, zamedzenie dvojitého zdanenia, minimálna výška dane, daňový bonus a zaplatené preddavky na daň a pod.

Dátum publikácie: 1. 2. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Druhá časť príspevku už vysvetľuje postup pri vyplňovaní daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typu A a B. V prílohe nájdete aj vyplnené daňové priznania k uvedeným príkladom (typu A aj typu B).

Dátum publikácie: 1. 2. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Termín na podanie daňového priznania je zatiaľ „tradičný“: 31. marec 2021. Je však potrebné sledovať, či tento termín nebude v súvislosti s pandémiou predĺžený, ako to bolo napr. pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019.

Dátum publikácie: 1. 2. 2021
Autor: Ing. Ľubica Sekerková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zákon o dani z príjmov podmieňuje povinnosť podať daňové priznanie v rozpočtových a príspevkových organizáciách špecifikáciou jednotlivých druhov príjmov a vymedzuje príjmy, pri dosiahnutí ktorých nevzniká povinnosť podať daňové priznanie. Ak rozpočtové a príspevkové organizácie pri výkone svojej činnosti v roku 2020 dosiahli len príjmy oslobodené od dane a príjmy vyberané zrážkou, nevzniká im povinnosť podať daňové priznanie.

Dátum publikácie: 1. 2. 2021
Autor: Ing. Ľubica Sekerková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Príjmy vyplývajúce zo základného poslania – tento príjem je zadefinovaný v spoločnom ustanovení pre všetkých daňovníkov nezriadených alebo nezaložených na podnikanie (teda aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie) v § 13 ods. 1 písm. a) ZDP.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.