536 výsledkov
...
Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickými osobami v prípade, že ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom práce alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce.

 

Dátum publikácie: 29. 6. 2021
Autor: JUDr. Monika Kiklicová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Novela zákona Zákonníka práce účinná od 1. marca 2021 priniesla viaceré zmeny do pracovnoprávnych vzťahov a jedna z nich sa týka i brigádnickej práce študentov. Keďže sa blíži leto a s ním spojený koniec školského roka – je to téma nanajvýš aktuálna (pre študentov určite) a stojí za to priblížiť si ju.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

V článku si najprv rozoberieme právne možnosti podnikateľov, ktorí by chceli „zamestnať“ svojich rodinných príslušníkov bez pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a bez obavy z porušovania zákazu nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania. Potom si trochu priblížime problematiku rodinného podnikania a rodinných podnikov, kde si povieme niečo o právnej úprave rodinných podnikov na Slovensku, druhoch a štruktúre rodinných podnikov, vzájomných vzťahoch členov rodiny, výhodách a nevýhodách rodinného podnikania a o dôležitosti plánovania v rodinnom podnikaní.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Práca vykonávaná príbuznými v priamom rade, súrodencami a manželmi musí byť bezodplatná – nemožno rodinnou výpomocou nahrádzať riadny pracovný vzťah, a preto podnikateľ nemôže za takúto prácu vyplácať rodinnému príslušníkovi žiadnu odmenu.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Slovenský právny poriadok pozná len všeobecné pojmy ako podnik, podnikanie, rodina a blízka osoba, definícia pojmu rodinné podnikanie alebo rodinný podnik nie sú legislatívne vymedzené.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Klára Kučerková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Keďže majú rodinní príslušníci k vlastnej firme iný vzťah a podobné či spoločné hodnoty, je tu predpoklad, že sa bude podnik lepšie riadiť. Tiež je tu snaha rodiny uprednostniť záujmy podniku pred okamžitým finančným prospechom, záujem rodiny plniť dlhodobé ciele a dodržiavanie rodinných tradícií.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 3. 2021

Či už študent úspešne zloží absolventskú skúšku, alebo k vyhodnoteniu jeho študijného úsilia dôjde na základe spriemerovania známok podľa pravidiel stanovených Ministerstvom školstva SR, daným momentom dochádza k riadnemu ukončeniu štúdia. Ako táto skutočnosť ovplyvňuje pracovnoprávne vzťahy založené medzi zamestnávateľom a zamestnancom so štatútom študenta, si priblížime v tomto článku.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., advokát, Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 1. 2021

Študenti by radi získali vedomosti nad rámec vedomostí, ktoré sú im poskytnuté počas štúdia, a taktiež by radi získali určitý druh zázemia u zamestnávateľa, u ktorého by následne mohli pracovať aj po skončení štúdia. V tomto článku si okrem iného zosumarizujeme, aké výhody a nevýhody zo zamestnávania študentov plynú, a poskytneme odpoveď na to, či je bezplatná stáž študentov platná a zákonná.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zákon o vysokých školách upravuje trojstupňové vysokoškolské štúdium, ktoré pozostáva z bakalárskeho štúdia ako prvého stupňa, magisterského štúdia ako druhého stupňa a doktorandského štúdia ako tretieho stupňa.

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zákon o vysokých školách upravuje trojstupňové vysokoškolské štúdium, ktoré pozostáva z bakalárskeho štúdia ako prvého stupňa, magisterského štúdia ako druhého stupňa a doktorandského štúdia ako tretieho stupňa.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.