21 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 13. 9. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnankyni vznikol pracovný pomer 1. 4. 2021 so skúšobnou dobou 3 mesiace. Dňom 30. 6. 2021 ukončila pracovný pomer. Zamestnankyňa má základnú výmeru dovolenky 30 dní. Aký jej vznikol nárok na dovolenku?

Dátum publikácie: 10. 9. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnancovi bola po skončení pracovného pomeru priznaná choroba z povolania. Listom zaslal zamestnávateľovi výzvu na doplatenie odstupného v zmysle § 76 ods. 3 Zákonníka práce a taktiež žiada doplatiť dovolenku z dôvodu práceneschopnosti vzniknutej z dôvodu choroby z povolania. Pracovný pomer zamestnanca trval od 25. 7. 2016 do 9. 2. 2021. Pracovná neschopnosť (ďalej tiež ako „PN“) trvala od 23. 9. 2019 do 31. 1. 2021. Na doklade o PN bola zaškrtnutá choroba. Pracovný pomer zamestnávateľ ukončil v zmysle § 60 Zákonníka práce z dôvodu § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce a vyplatil zamestnancovi 2 mesačné odstupné. Dňa 22. 2. 2021 začal RÚVZ šetriť podozrenie na chorobu z povolania a následne bola zamestnancovi dňa 1. 4. 2021 choroba z povolania priznaná. Má zamestnanec nárok na doplatenie odstupného a dovolenky v zmysle výzvy, ktorú poslal zamestnávateľovi?

Dátum publikácie: 6. 9. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnankyňa je na rodičovskej dovolenke do 15. 8. 2021, avšak od 8. 6. 2021 nastúpila do práce na polovičný úväzok. Zamestnávateľ nahlásil do zdravotnej poisťovne začiatok kódom 2. Musí potom v auguste ukončiť aj kód 1C v ZP a do Sociálnej poisťovne nemusí nič nahlasovať? Koľko dní dovolenky bude mať v roku 2021?

Dátum publikácie: 23. 8. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aký nárok na dovolenku má zamestnankyňa, ak čerpala: práceneschopnosť od 1. 1. 2018 do 26. 4. 2018, materskú dovolenku od 27. 4. 2018 do 21. 12. 2018, rodičovskú dovolenku od 22. 12. 2018 do 20. 5. 2021? V roku 2021 bol čerpaný 1 deň dovolenky 21. 5. 2021 a tento deň aj skončil pracovný pomer. Zostatok dovolenky z roku 2017 je v dĺžke 8,5 dňa.

Dátum publikácie: 29. 7. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnankyňa, učiteľka, mala reťazové pôrody. Na prvú materskú dovolenku nastúpila 16. 6. 2014, ktorá trvala do 8. 2. 2015. Od 9. 2. 2015 do 10. 1. 2016 rodičovská dovolenka. Od 11. 1. 2016 do 22. 2. 2016 výkon práce, od 23. 2. 2016 do 8. 5. 2016 práceneschopnosť, od 9. 5. 2016 do 1. 1. 2017 materská dovolenka s druhým dieťaťom. Od 2. 1. 2017 do 18. 9. 2018 rodičovská dovolenka. Od 19. 9. 2018 do 14. 5. 2019 materská dovolenka s tretím dieťaťom a od 15. 5. 2019 do 23. 10. 2021 rodičovská dovolenka. Základnú výmeru dovolenky má 45 dní a pred nástupom na prvú materskú dovolenku mala nevyčerpaných 31 dní.

Dátum publikácie: 27. 7. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnanec bol od decembra 2020 až do polovice apríla 2021 na pandemickej OČR s dieťaťom. Ako mu zamestnávateľ vypočíta náhradu mzdy za dovolenku? Kráti sa zamestnancovi aj dovolenka za rok 2021?

Dátum publikácie: 18. 6. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanec na základe dohody o zmene pracovných podmienok sa so zamestnávateľom dohodol na zmene ustanoveného týždenného pracovného času na kratší týždenný pracovný čas, pričom si dohodol polovičný pracovný úväzok. Ako správne určiť rozsah dovolenky pri prechode z ustanoveného týždenného pracovného času na kratší pracovný čas? Zamestnanec dosiaľ vykonával prácu 8 hodín denne počas 5 dní v týždni. Po novom bude pracovať 2 dni v týždni po 8 hodín a 1 deň v týždni bude pracovať 4 hodiny. Zároveň k 30. 6. končí jeho pracovný pomer.

Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnankyňa ukončila 20. 2. 2018 rodičovskú dovolenku a ihneď nastúpila na druhú materskú dovolenku. Po jej ukončení nastúpila na rodičovskú dovolenku. Vznikol jej nárok na riadnu dovolenku?

Dátum publikácie: 26. 5. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 11. 2007

Zamestnávateľ v doprave plánuje so zamestnancom uzatvoriť pracovný pomer na výkon práce vodič – zásobovač. Zamestnávateľ mu plánuje prideľovať prácu prvých 15 dní v mesiaci po 11 hodín a zvyšok mesiaca by zamestnanec nemal určené žiadne pracovné zmeny. Je takéto rozvrhovanie práce správne? Ako má zamestnávateľ určiť počet dní dovolenky zamestnanca s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom?

Dátum publikácie: 26. 5. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnankyňa je ročník 1988. Do r. 2019 mala nárok na dovolenku 20 dní. Aký nárok na dovolenku má po čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky, ak sa zamestnávateľ so zamestnankyňou dohodol na ukončení pracovného pomeru dňom 5. 4. 2021, od r. 2015 do dňa ukončenia pracovného pomeru? Na materskej dovolenke bola v týchto obdobiach:

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.