6 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 11. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec bol na dlhodobej PN od 27. 10. 2020 do 28. 6. 2021. Neodpracoval 155 dní. Zostatok dovolenky z roku 2020 má v počte 13 dní. Zamestnanec doručil výpoveď, kde pracovný pomer skončí 30. 9. 2021. Na akú výmeru novej dovolenky má nárok, ak neodpracuje 60 pracovných dní, ale iba 59, pretože pracuje podľa zmenového kalendára? Je potrebné mu novú dovolenku krátiť, keď končí pracovný pomer?

Dátum publikácie: 8. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnankyňa bola PN od 15. 1. 2018 do 30. 6. 2018, materskú dovolenku mala od 1. 7. 2019 do 23. 2. 2019 a rodičovskú dovolenku od 24. 2. 2019 do 26. 8. 2021. Na akú výmeru dovolenky má nárok?

Dátum publikácie: 13. 9. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnankyni vznikol pracovný pomer 1. 4. 2021 so skúšobnou dobou 3 mesiace. Dňom 30. 6. 2021 ukončila pracovný pomer. Zamestnankyňa má základnú výmeru dovolenky 30 dní. Aký jej vznikol nárok na dovolenku?

Dátum publikácie: 10. 9. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnancovi bola po skončení pracovného pomeru priznaná choroba z povolania. Listom zaslal zamestnávateľovi výzvu na doplatenie odstupného v zmysle § 76 ods. 3 Zákonníka práce a taktiež žiada doplatiť dovolenku z dôvodu práceneschopnosti vzniknutej z dôvodu choroby z povolania. Pracovný pomer zamestnanca trval od 25. 7. 2016 do 9. 2. 2021. Pracovná neschopnosť (ďalej tiež ako „PN“) trvala od 23. 9. 2019 do 31. 1. 2021. Na doklade o PN bola zaškrtnutá choroba. Pracovný pomer zamestnávateľ ukončil v zmysle § 60 Zákonníka práce z dôvodu § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce a vyplatil zamestnancovi 2-mesačné odstupné. Dňa 22. 2. 2021 začal RÚVZ šetriť podozrenie na chorobu z povolania a následne bola zamestnancovi dňa 1. 4. 2021 choroba z povolania priznaná. Má zamestnanec nárok na doplatenie odstupného a dovolenky v zmysle výzvy, ktorú poslal zamestnávateľovi?

Dátum publikácie: 6. 9. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnankyňa je na rodičovskej dovolenke do 15. 8. 2021, avšak od 8. 6. 2021 nastúpila do práce na polovičný úväzok. Zamestnávateľ nahlásil do zdravotnej poisťovne začiatok kódom 2. Musí potom v auguste ukončiť aj kód 1C v ZP a do Sociálnej poisťovne nemusí nič nahlasovať? Koľko dní dovolenky bude mať v roku 2021?

Dátum publikácie: 23. 8. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aký nárok na dovolenku má zamestnankyňa, ak čerpala: práceneschopnosť od 1. 1. 2018 do 26. 4. 2018, materskú dovolenku od 27. 4. 2018 do 21. 12. 2018, rodičovskú dovolenku od 22. 12. 2018 do 20. 5. 2021? V roku 2021 bol čerpaný 1 deň dovolenky 21. 5. 2021 a tento deň aj skončil pracovný pomer. Zostatok dovolenky z roku 2017 je v dĺžke 8,5 dňa.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.