37 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 5. 11. 2021
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Cieľom motivačných teórií alebo teórií motivácie je opísať a vysvetliť vytvorenie, udržanie a zrušenie správania a pochopiť (a tým ho prípadne aj urobiť ovládateľným) smer, intenzitu a trvalosť správania.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021
Autor: JUDr. Ondrej Beracka
Právny stav od: 1. 1. 2021

Článok analyzuje cez platný a účinný právny stav možnosti, za ktorých sa aj osoby pracujúce na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru môžu dostať k stravovaniu podľa Zákonníka práce, keďže zákonný nárok na stravovanie nemajú.

Dátum publikácie: 9. 9. 2021
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Charakter, vnútorná motivácia a kreativita. Tieto nadčasové základné vlastnosti potrebné pre vstup zamestnanca do firmy uplatňoval už Tomáš Baťa. Svojím postojom k životu a práci inšpiruje aj v súčasnosti. Práve on ako jeden z prvých si uvedomil, že motivácia zamestnancov spolu so sebadisciplínou je kľúčom k vybudovaniu prosperujúcej a rastúcej firmy.

Dátum publikácie: 12. 8. 2021
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Prosperita firmy bezprostredne závisí od potenciálu kvalitných a vysoko výkonných pracovníkov, ktorí ju obohatia o nové myslenie, nové výrobky alebo služby, výnimočné nápady, čím zabezpečia jej prosperitu. Práve starostlivosť firmy o spokojnosť zamestnancov sa prejaví na prosperite a efektívnosti, prispeje k vyššej motivácii a lepšiemu pracovnému výkonu zamestnancov.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Práca z domu sa počas pandémie ochorenia Covid-19 stala dôležitým nástrojom ochrany zdravia zamestnancov a nástrojom na zabezpečenie chodu firiem, i keď v obmedzenom režime. Možno očakávať, že práca z domu ako zamestnanecký benefit alebo ako trvalá forma výkonu práce zostane aktuálna aj po skončení pandémie.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Pre prácu z domu je charakteristické, že ju zamestnanec vykonáva z domácnosti príležitostne, so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním a za predpokladu, že to druh vykonávanej práce umožňuje.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Na výkon domáckej práce alebo telepráce sa podľa Zákonníka práce vyžaduje dohoda zamestnávateľa so zamestnancom v pracovnej zmluve, kde sa dohodnú podmienky výkonu práce, predovšetkým pokiaľ ide o miesto výkonu práce, spôsoby a prostriedky, prostredníctvom ktorých sa táto práca vykonáva. 

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zo Zákonníka práce automaticky nevyplýva zamestnancovi nárok na náhradu vynaložených nákladov v súvislosti s používaním vlastného náradia, zariadenia alebo iných predmetov používaných pri práci v domácnosti, zamestnávateľ však môže v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve dohodnúť ich používanie a určiť spôsob preukazovania nákladov na ich používanie.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Napriek práci hoome-office ci telepráci zamestnávateľ nesmie zanedbať povinnosť oboznamovať zamestnancov s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Aj pri výkone práce z domu alebo domáckej práce alebo telepráce ide o výkon práce, počas ktorého zamestnancovi vzniká nárok na zabezpečenie stravovania, ak zamestnanec vykonáva prácu z domácnosti viac ako štyri hodiny denne.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.