15 výsledkov
Dátum publikácie: 19. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Je možné dávať do výplaty zamestnanca aj položky, ktoré nepodliehajú dani a ani odvodom? O aké položky ide? Môže to byť napríklad príspevok na bývanie, využívanie vlastného náradia, mobilného telefónu, notebooku?

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnankyňa je od júla 2020 na materskej dovolenke. Spĺňa podmienku 14. platu. 13. plat mala vyplatený a je zamestnaná viac ako 48 mesiacov. Ako jej vypočítať výšku 14. platu?

Jej hrubá mzda je 1 080 eur, odmeňovaná je mesačnou mzdou a pracovný čas má v dĺžke 35 hodín.

Dátum publikácie: 22. 3. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Môže zamestnávateľ zaplatiť zo sociálneho fondu knižnú publikáciu o zariadení a regióne, v ktorom pracujú, v sume 15 €, ak to dodatkom zapracuje do kolektívnej zmluvy?

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2018

Firma má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania so strednou školou podľa § 8 zákona o odbornom vzdelávaní. So žiakom zamestnávateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu. Má firma nárok na zníženie základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona o dani z príjmov? ...

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

Keď zamestnanec pracuje kratší pracovný čas, teda 6 hodín, má aj on nárok na 13. plat na 500 € oslobodených od zdravotných odvodov a dani z príjmu? Alebo je to alikvotná časť ako pri dovolenkových poukazoch?

Dátum publikácie: 6. 9. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Pri vyplatení 13., resp. 14. platu má zamestnávateľ povinnosť vyplatiť tento plat, ak sa rozhodne ho vyplácať, všetkým zamestnancom, ktorí spĺňajú zákonné podmienky? Má ho vyplatiť aj žene na MD, RD alebo zamestnancovi na dlhodobej PN?

Dátum publikácie: 18. 6. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Zamestnávateľ vydal v rámci interných predpisov pracovný poriadok a prémiový a mzdový poriadok. Je potrebné, aby pri zmene niektorých ustanovení týchto predpisov zamestnanci podpísali oboznámenie s uvedenými zmenami alebo oboznámenie nie je potrebné potvrdiť podpisom? Predpisy sú k dispozícii na verejne prístupnom mieste v rámci firmy.

Dátum publikácie: 12. 6. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2011

Patrí nepeňažný príjem do hrubej mzdy - napríklad darčekové kupóny, z čoho sa platia aj odvody, aj dane?

Dátum publikácie: 21. 5. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 9. 2007

Ak sa zamestnávateľ v pracovnej zmluve zaviazal poskytovať zamestnancovi mzdu vo výške 1 400 eur mesačne zloženú zo základnej pevnej zložky a z prémie vo výške 20 % vyhodnocovanej podľa mzdového poriadku, má zamestnávateľ právo krátiť zamestnancovi prémiovú zložku mzdy a tým aj mzdu v dohodnutej výške?

Dátum publikácie: 8. 4. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2005

Je zamestnávateľ povinný mať zmluvu o doplnkovom dôchodkovom poistení (3. pilier), ak zamestnancovi prispieva % hrubej mzdy? Ide o zmluvu medzi zamestnancom a doplnkovou dôchodkovou poisťovňou. Zamestnávateľskú zmluvu aj dohodu o zrážkach zo mzdy so zamestnancom zamestnávateľ má.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.