400 výsledkov
...
Dátum publikácie: 5. 3. 2021
Autor: Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.
Právny stav od: 1. 3. 2021

Novela zavádza niekoľko zmien, ako napr. novú právnu úpravu výkonu domáckej práce a telepráce, mení a dopĺňa právnu úpravu stravovania zamestnancov, zjednodušuje podmienky dočasného pridelenia zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami, upravuje podmienky pôsobenia odborovej organizácie u zamestnávateľa, zavádza nový výpovedný dôvod na strane zamestnávateľa, upravuje existujúcu právnu úpravu dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru a prináša viaceré ďalšie čiastkové úpravy Zákonníka práce, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021
Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 1. 2021

V súlade s pôvodným účelom minimálneho dôchodku dôjde k opätovnému zvyšovaniu sumy minimálneho dôchodku až po tom, keď suma predstavujúca 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu prekročí sumu 334 eur a 30 eurocentov. Zároveň sa opätovne zaviedla podmienka tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Mesačná suma rodičovského príspevku sa v roku 2021 zvyšuje. Výška rodičovského príspevku sa mení vplyvom životného minima, ktoré sa zvýšilo od 1. júla 2020. To isté sa vzťahuje aj na rodinné prídavky a iné sociálne dávky, ktoré vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

ÚPSVaR SR vyplatí prídavok oprávnenej osobe, ktorá si naň uplatní nárok a spĺňa podmienky nároku. Vypláca sa za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca. 

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 12. 2020

Po ukončení miezd za posledný kalendárny mesiac v roku – za december 2020 je potrebné urobiť aj ukončenie celého kalendárneho roka. Medzi základné povinnosti, ktoré ukladá zákon č. 595/2003 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), patrí podľa § 39 ods. 1: viesť mzdové listy a výplatné listiny vrátane ich rekapitulácie za kalendárny mesiac aj za celé zdaňovacie obdobie.

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2021 budú uplatňovať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2019 (1 092 €), veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k 1. 1. 2021 (214,83 €).

 

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Cieľom tohto príspevku je pomôcť čitateľom vyhnúť sa omylom pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti (napr. z pracovného pomeru) a zároveň sa uistiť, že tieto príjmy zdaňujú správne. V príspevku poukážeme aj na problémy pri plnení niektorých povinností zamestnávateľa.

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zdaňovanie dividend, odmien za produktívnu prácu žiakov stredných škôl a príjmov študentov vysokých škôl v čase odbornej praxe a správne rozlišovanie zdaniteľných príjmov.

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Chyby pri plnení povinností, ako nevybratie preddavku na daň, chyby pri posudzovaní momentu na zdanenie príjmu, nesprávne posúdenie zdaňovacieho obdobia, pochybnosti a chyby pri vyplácaní daňového bonusu a daňového bonusu na zaplatené úroky.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.