58 výsledkov
Dátum publikácie: 14. 1. 2022
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi benefit vo forme akcií spoločnosti, patrí príjem s tým súvisiaci do príjmov zo závislej činnosti s povinnosťou platenia odvodov alebo do príjmov z kapitálového majetku?

Dátum publikácie: 10. 1. 2022
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Aké daňové a odvodové povinnosti vyplývajú pre príjem z osobnej asistencie vykonávanej starobným dôchodcom?

Dátum publikácie: 4. 1. 2022
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Aký je rozdiel medzi tantiémami a dividendami? Aký je rozdiel v odvodoch a daniach? Ide o tantiémy za roky 2013 a 2014.

Dátum publikácie: 20. 12. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Dňa 31. 10. 2021 končí pracovný pomer zamestnankyne, ktorá je na rodičovskej dovolenke. Bude mať preplatenú nevyčerpanú dovolenku. Aké odvody je zamestnávateľ povinný odviesť? Prihlasuje sa do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne? Oznamuje sa aj ukončenie prerušenia do Sociálnej poisťovne alebo len zánik poistného vzťahu?

Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2021

Spoločnosť so sídlom v Rakúsku zamýšľa od 15. 9. 2021 zamestnať jedného zamestnanca s bydliskom na Slovensku na home office. Zamestnávateľ nemá dosiaľ žiadnu prevádzkareň na Slovensku. Aký je postup v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia, aké povinnosti má zamestnávateľ a aké zamestnanec? Aké podklady sú potrebné pre zúčtovanie mzdy zamestnanca a ktoré hlásenia sú potrebné pre slovenské úrady?

Dátum publikácie: 19. 11. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Akciová spoločnosť sa rozhodla vyplatiť nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov. Spoločnosť má 2 akcionárov. Za roky 2014 až 2016 je suma na vyplatenie cca 30 000 €. Rozdelí sa to podľa počtu akcií, ktoré má každý akcionár a vyplatí sa akcionár A 40 % - vyplatí sa 10 320 € a 1 680 € bude odvod do zdravotnej poisťovne, akcionár B 60 % - vyplatí sa 15 480 € a 2 520 € bude odvod do zdravotnej poisťovne. Akcionári si sami podávajú daňové priznanie, ovplyvní výplata dividend ich daňové priznanie, prípadne odvody v budúcom roku do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne?

Dátum publikácie: 19. 11. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ zamýšľa poskytnúť bonus pre zaočkovaných zamestnancov, a to finančnú odmenu napr. 100 eur na zamestnanca alebo aj losovanie o víkendový pobyt. Pri finančnej odmene predpokladá, že cena práce bude 135,20 eura, zamestnanec a zamestnávateľ zaplatí svoje odvody a daň, tzn. zostane mu 70,15 eura. Pri výhre víkendového pobytu by musel zaplatiť odvody a daň zo sumy poskytnutého pobytu alebo by zamestnávateľ mohol príslušnú sumu „nabruttovať“, tzn. zaplatiť za zamestnanca odvody?

Dátum publikácie: 8. 11. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 30. 7. 2020

Má živnostník vyslaný do iného členského štátu EÚ/EHP nárok na pracovné podmienky v rozsahu tzv. „tvrdého jadra“ podľa smernice č. 96/71/ES, ako aj jej revízie č. 957/2018/EÚ? Má povinnosť podať tlačivo A1 na Sociálnu poisťovňu?

Dátum publikácie: 3. 11. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnanec si uplatňuje poistné zaplatené ako samoplatiteľ v rámci ročného zúčtovanie dane. Môže si ho uplatniť?

Dátum publikácie: 2. 11. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

SZČO bude mať v roku 2020 okrem príjmov z podnikania aj vyplatené dividendy zo zisku za roky 2014-2016. Budú sa v ročnom zúčtovaní ZP za rok 2020 posudzovať zvlášť príjmy z podnikania SZČO a zvlášť dividendy, na ktoré sa vzťahuje maximálny vymeriavací základ? Platí maximálny vymeriavací základ aj pre dividendy vyplatené v roku 2021?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.