10 výsledkov
Dátum publikácie: 9. 2. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 6. 2. 2021

Zamestnávateľ v Príkaze riaditeľa nariadil zamestnancom po návrate z pracovnej cesty alebo dovolenky v zahraničí absolvovať 5-dňovú karanténu formou home office a absolvovať test na Covid-19. Test bude preplácať zamestnávateľ. Bude sa tento test považovať za benefit zamestnanca, a to aj v prípade, že ho bude musieť podľa Príkazu riaditeľa absolvovať viackrát? Ak sa takýto test bude považovať za benefit zamestnanca, tak to bude podliehať odvodom a zdaneniu?

Dátum publikácie: 18. 4. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Spoločnosť zamestnáva zamestnancov, ktorí nie sú zaradení ako „rizikári“ podľa pracovnej zdravotnej služby (pozn.: RÚVZ teda nevydal na dané pracoviská rozhodnutie, že ide o rizikové pracoviská), ale v zmysle Zákonníka práce a platnej kolektívnej zmluvy im za výkon niektorých činností vypláca dobrovoľný príspevok (mzdovú kompenzáciu) za sťažený výkon práce (napr. riziko tepla, biologické faktory).

Má týmto zamestnancom prispievať na DDS ako „nerizikárom“ alebo ako „rizikárom", keďže im dobrovoľne vypláca príspevky podľa Zákonníka práce za sťažený výkon práce?

Dátum publikácie: 15. 1. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnávateľ má zamestnancov, ktorí pracujú napr. 80 % svojho mesačného pracovného fondu v 1. alebo 2. kategórii, ale zvyšných 20 % svojho fondu pracujú v 3. kategórii (na pracoviskách, ktoré sú vyhlásené RÚVZ ako rizikové). To znamená, že má zamestnancov, ktorí "nepravidelne" vykonávajú práce ako „rizikári“. Takýchto pracovníkov však pracovná zdravotná služba kategorizuje stále ako "nerizikárov". Ako im v zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení má zamestnávateľ odvádzať príspevky? Má ich považovať na 100 % ako rizikárov (t. j. príspevok min. 2 % z príjmu) alebo im "prepočítavať" príjem za mesiac na príjem z nerizikovej časti (tam je dohodnutý paušálny príspevok zamestnávateľa na DDS) a zvyšok ich prepočítať ako (2 % z pomernej časti) pre rizikárov?

Dátum publikácie: 28. 11. 2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 5. 2010

Na základe kolektívnej zmluvy spoločnosť zabezpečí pre zamestnancov pracujúcich na rizikovom pracovisku nad rámec Zákonníka práce rekondičný pobyt v dĺžke 4 dní. Je to pre zamestnanca nepeňažný benefit, ktorý spoločnosť musí zdaniť a platiť odvody do poisťovní? Zdaniteľná je celá suma poskytnutého pobytu vrátane preplateného cestovného alebo sa to dá rozdeliť na zdaniteľný a nezdaniteľný príjem?

Dátum publikácie: 15. 10. 2015
Autor: Peter Martynek
Právny stav od: 1. 9. 2007

Aké povinnosti má zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov v 3. a v 4. pracovnej kategórii, t. j. na rizikových prácach?

Dátum publikácie: 3. 7. 2014
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD., daňová poradkyňa
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2014

Zamestnávateľ nakupuje pre zamestnancov v rámci pitného režimu vodu, kávu a čaj. Ako účtuje o týchto prípadoch? Sú výdavky daňovými výdavkami? Má právo odpočítať daň?

Dátum publikácie: 23. 3. 2012
Autor: Ing. Marián Drozd, Katarína Sloviaková
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2014

Podľa kolektívnej zmluvy zamestnávateľ poskytne príspevok na okuliare (nie kontaktné šošovky) v maximálnej výške 100 € zamestnancom, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami a zistí sa im po vyšetrení odborným očným lekárom oslabenie zraku. Po predložení dokladu o zaplatení zamestnávateľ poskytne príspevok na okuliare v zmysle § 7 nariadenia vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami.

1. Môže si dať zamestnávateľ do nákladov výdavky na zakúpenie okuliarov zamestnancom pri práci so zobrazovacími jednotkami a príspevok sa zamestnancovi nebude zdaňovať a ani sa nebudú odvádzať odvody?
2. Alebo pre zamestnávateľa to bude pripočítateľná položka a pre zamestnanca to bude príjem, ktorý podlieha zdaneniu a odvodom?

Dátum publikácie: 12. 5. 2009
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2010
Je možné počas horúcich letných dní a počas prerušenej dodávky pitnej vody podávanie minerálok považovať za daňový výdavok, aj keď pracovníci vykonávajú programátorské a administratívne práce?
Dátum publikácie: 26. 8. 2008
Autor: Ing. Vladimír Ozimý, Mária Jančíková
Právny stav od: 1. 1. 2008
Právny stav do: 31. 12. 2010

Môže zamestnávateľ poskytnúť zo sociálneho fondu príspevok vo výške celého poukazu, napr. v sume 14 000 Sk pre dve osoby, t. j. aj pre rodinného príslušníka? Ako príspevok zdaniť? Ako je to z pohľadu DPH a podvojného účtovníctva?

Dátum publikácie: 14. 3. 2008
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 5. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2011

Organizácia kupuje pitnú vodu pre zamestnancov na pracovisko. Nejde však o pracovisko, kde je potrebné zabezpečovať vodu pre zamestnancov a spoločnosť hradí časť zo sociálneho fondu a časť ako nedaňový výdavok spoločnosti. Má spoločnosť možnosť odpočítať si DPH?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.