1289 výsledkov
...
Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 12. 2020

Zmeny ohľadom 13. dôchodku, zvýšenie dôchodkov od januára 2021 a tiež zníženie dôchodkového veku.

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 12. 2020

Výška 13. dôchodku je odstupňovaná v rozpätí od 300 eur do 50 eur. Už nie je dávkou sociálneho poistenia, ale štátna sociálna dávka. 

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 12. 2020

Zvyšovanie dôchodkov sa sa odvodzuje od rastu cien tovarov a služieb, ktoré nakupujú slovenskí dôchodcovia, teda najmä od rastu cien potravín, energií, liekov a pod. Zachovávajú sa aj ďalšie pravidlá, podľa ktorých sa zvyšujú dôchodkové dávky vyplácané k 1. januáru príslušného kalendárneho roka. 

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 12. 2020

Zákon č. 275/2020 Z. z. upravil dôchodkový vek žien, ktoré sa narodili v roku 1957 a neskôr, a to preto, aby sa aj u týchto ročníkov správne uplatnila zásada znižovania dôchodkového veku podľa počtu vychovaných detí.

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2021 budú uplatňovať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2019 (1 092 €), veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k 1. 1. 2021 (214,83 €).

 

Dátum publikácie: 12. 12. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Chyby pri plnení povinností, ako nevybratie preddavku na daň, chyby pri posudzovaní momentu na zdanenie príjmu, nesprávne posúdenie zdaňovacieho obdobia, pochybnosti a chyby pri vyplácaní daňového bonusu a daňového bonusu na zaplatené úroky.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ak zamestnávateľ zamestná fyzické osoby na základe právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti, z ktorého sú povinné platiť preddavky na poistné, stáva sa platiteľom poistného a voči zdravotným poisťovniam, v ktorých sú tieto osoby zdravotne poistené, plní oznamovacie, evidenčné, vykazovacie, odvodové a iné povinnosti.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnávateľ je povinný oznámiť vznik platiteľa poistného, resp. prihlásiť sa do registra zamestnávateľov do 8 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Oznámenie o poistencoch pri zmene platiteľa poistého má listinnú aj elektronickú formu. Zamestnávateľ, ktorý má najmenej 3 za­mestnancov poistených v príslušnej zdravotnej poisťovni, je povinný predkladať Oznámenie zamestnávateľa výlučne v elektronickej forme.

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Preddavok na poistné za zamestnanca aj zamestnávateľa vypočíta, platí a odvádza zamestnávateľ na účet príslušnej zdravotnej poisťovne v Štátnej pokladnici za kalendárny mesiac pozadu.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.