74 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 10Asan/19/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 18. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 7. 2019

V tejto súvislosti kasačný súd dáva žalovanému správnemu orgánu do pozornosti novelizované ustanovenie § 2 v spojení s ust. § 7ca zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a...

Spisová značka: 9So/139/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 5. 2019

Zvýšenie starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku na minimálny dôchodok patrí poberateľovi tejto dôchodkovej dávky len počas obdobia, pokým...

Spisová značka: 44Sa/6/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 3. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 30. 7. 2018

Určenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je výhradne medicínskou otázkou, o ktorej rozhoduje posudkový lekár sociálneho poistenia a podanie lekárskeho...

Spisová značka: C-354/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 13. 7. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 10. 2017

1. Doložka 4 body 1 a 2 rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas uzatvorenej 6. júna 1997, ktorá je uvedená v prílohe smernice Rady 97/81/ES...

Spisová značka: 14Sa/6/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 7. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 9. 2017

Prípadným priznaním odkladného účinku správnej žalobe nie je možné zabrániť tomu, že zdravotná poisťovňa bude viesť žalobcu ako jej dlžníka. Odkladný účinok iba neumožní...

Spisová značka: 1 Sžso 62/2014
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 16. 3. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 11. 2016

Žalobcom aplikované ustanovenia Občianskeho zákonníka na penále v oblasti práva sociálneho zabezpečenia, ktorých právnym základom je rozhodnutie prvostupňového orgánu o vyrubení...

Spisová značka: C-10/14, C-14/14 a C-17/14
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 17. 9. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 9. 2015

Články 63 ZFEÚ a 65 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že im odporuje právna úprava členského štátu, ktorá ukladá zrážkovú daň z dividend vyplácaných spoločnosťou rezidentom v...

Spisová značka: C-361/13
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 16. 9. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 9. 2015

Slovenská republika tým, že odmietla priznať vianočný príspevok podľa zákona č. 592/2006 o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení...

Spisová značka: C-9/14
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 18. 6. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 8. 2015

Článok 39 ods. 2 ES sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby členský štát na účely zdanenia príjmov pracovníka nerezidenta, ktorý vykonával svoju pracovnú činnosť v...

Spisová značka: C-543/13
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 4. 6. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 29. 6. 2015
Článok 27 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.