39 výsledkov
Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 23. 4. 2020

Zamestnávateľ má nútene zatvorené prevádzky, niektoré v nákupných centrách má ešte stále zatvorené a výrazne mu klesli tržby. Pre splnenie získania príspevku pre zamestnávateľa je podmienka mať aj zaplatené dane. Zamestnávateľ ale nemá dostatok financií na zaplatenie splatnej DPH. V zmysle § 10 lex korony sa za daňový nedoplatok nepovažuje dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak v zmysle § 10 lex korony sa za daňový nedoplatok nepovažuje dlžná suma dane atď., znamená to naozaj, že zamestnávateľ má daňový nedoplatok, a teda nemá dôvod žiadať o odklad správcu dane?

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 5. 2004

Pani Nováková, tak ako veľa žien, ktoré pracujú doma, sa rozhodla, že začne šiť ochranné rúška pre ľudí, ktorí to potrebujú. Oslovila ju aj jedna firma, ktorá by si objednala 50 ks bavlnených rúšok po 3 eurá za kus. Spolu uvedená suma predstavuje 150 eur. Je možné uplatniť oslobodenie 500 eur pri tomto druhu príjmu? Ide o príležitostný príjem fyzickej osoby alebo iný príjem?

Dátum publikácie: 3. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Daňovník vlastní zamestnanecké akcie spoločnosti so sídlom v Londýne. V roku 2019 mu bola vyplatená dividenda. Má si podať daňové priznanie? Treba odviesť aj zdravotné odvody?

Dátum publikácie: 21. 2. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Započítava sa do vlastného príjmu manželky na uplatnenie NČZD rodičovský príspevok, ktorý je vyplácaný v inej krajine členského štátu EÚ?

Dátum publikácie: 25. 10. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Aké sú podmienky archivovania mzdových dokumentov – osobné spisy 70 rokov od narodenia zamestnanca, mzdové listy 50 rokov a výplatné listiny 10 rokov, ostatné 3 až 5? Je nutné ich archivovať v archívoch alebo je možné ich mať uložené napríklad v sklade kancelárie a pod. v rámci nevytvárania ďalších nákladov?

Dátum publikácie: 11. 10. 2019
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 2. 2004

Dodávateľ – chránená dielňa, nám poslal potvrdenie pre zamestnávateľa, kde uvádza plnenie podľa § 64 ods. 4 zákona v plnej výške faktúry. Išlo o potlač USB kľúčov, guľôčkových pier a pod. Predpokladám, že perá a USB kľúče nevyrábal, „iba“ urobil potlač. Napriek tomu uviedol celú sumu vo vyššie uvedenom paragrafe. Čo s tým? Dať do výkazu celú sumu?

Dátum publikácie: 12. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Na základe rozhodnutia Ústavného súdu SR bolo rozhodnuté, že základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd boli porušené postupom okresného súdu. V zmysle uvedeného Ústavný súd SR rozhodol, že priznáva finančné zadosťučinenie. Podlieha uvedená suma odvodom a dani?

Dátum publikácie: 13. 5. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 2. 2019

Ako má spoločnosť zaúčtovať dopravné značenie v sume 500 €? Ide o novo zriadenú obchodnú prevádzku a dopravné značenie spoločnosť zakúpila na vlastné náklady. Je súčasťou obstarávacej ceny budovy a bude sa odpisovať spolu s budovou alebo ho môže spoločnosť odpísať jednorazovo (príjem na sklad, spotreba – 501)?

Dátum publikácie: 29. 3. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Na spoločnosť bude vyhlásený konkurz a zamestnanci dostanú výpoveď k 31. 3. 2019. Zamestnanci požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2018. Len u časti zamestnancov bolo ročné zúčtovanie vykonané a premietnuté v mzdách za január a február 2019. Má byť ostatným zamestnancom vykonané ročné zúčtovanie a ak áno, kto ho vykoná, alebo si musia podať títo zamestnanci daňové priznanie? Kto splní ďalšie povinnosti zamestnávateľa (napr. podávanie hlásení)?

Dátum publikácie: 26. 3. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Profesionálny basketbalista má príjmy zo závislej činnosti preukázané potvrdením slovenského klubu a nezdanené príjmy od českého klubu, s ktorým uzatvoril hráčsku zmluvu. Má si príjem od českého klubu zdaniť v ČR a následne aj na Slovensku a ako ho zaradí?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.