50 výsledkov
Dátum publikácie: 25. 10. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnávateľ plánuje na svojej jednozmennej prevádzke s režimom práce od pondelka do nedele zaviesť 12-hodinové pracovné zmeny. Akým spôsobom môže pripraviť zmenový kalendár pre svojich zamestnancov?

Dátum publikácie: 11. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Je možné okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom za hrubé porušenie pracovnej disciplíny z dôvodu dlhodobej neospravedlnenej absencie? Zamestnancovi zamestnávateľ po dvoch týždňoch zasiela výzvu na zdokladovanie neprítomnosti v práci s upozornením, že ak sa tak nestane, bude s ním okamžite skončený pracovný pomer. Ak zamestnanec nezdokladuje neprítomnosť alebo neprevezme list s výzvou a absencia naďalej trvá, môže byť s ním ukončený pracovný pomer podľa § 63 Zákonníka práce alebo treba opäť zaslať výzvu na porušenie pracovnej disciplíny?

Dátum publikácie: 4. 10. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2013

U zamestnávateľa na základe platnej dohody o zavedení konta pracovného času sa rozvrhuje pracovný čas niektorých skupín zamestnancov (okrem administratívnych zamestnancov) nerovnomerne prostredníctvom konta pracovného času. Môže sa prostredníctvom dodatku k predmetnej dohode rozšíriť okruh zamestnancov aj o administratívnych zamestnancov a za akých podmienok?

Dátum publikácie: 30. 9. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec s poklesom 60 % pracovnej schopnosti nie je schopný vykonávať ani práce, na ktoré ho zamestnávateľ preradil. Ako môže zamestnávateľ s ním skončiť pracovný pomer? Musí zamestnávateľ žiadať o vyjadrenie úrad práce?

Dátum publikácie: 28. 9. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnanec pracoval vo sviatok 29. 8. 2021, čo bola zároveň aj nedeľa. Zamestnávateľ zadal zamestnancom iba príplatok za sviatok, lebo je pre nich výhodnejší. Je tento postup správny? Patrí zamestnancom aj príplatok za nedeľu?

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 23. 3. 2002

Zamestnávateľ chce na dohodu závozníka do vozidla, ktorý bude len vykladať a nakladať, gurtňovať, vykonávať práce okolo vozidla. Nebude vodič. Vozidlá väčšinou jazdia do EÚ. Ak bude s vodičom vo vozidle, počíta sa tento čas ako pracovný čas?

Dátum publikácie: 21. 9. 2021
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 1. 2015

Môže byť považované nesplnenie povinnosti podrobiť sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na vykonávanú prácu absolvovaním lekárskej preventívnej prehliadky nariadenej zamestnávateľom za porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca? Môže zamestnávateľ so zamestnancom z uvedeného dôvodu skončiť pracovný pomer?

Dátum publikácie: 17. 9. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 27. 3. 2020

Ako má zamestnávateľ postupovať pri vyhodnotení neprítomnosti v práci z dôvodu karantény zamestnanca? Môže to ospravedlniť ako neplatené prekážky v práci? Je potrebné zamestnanca odhlásiť zo sociálneho poistenia?

Dátum publikácie: 13. 9. 2021
Autor: JUDr. Eva Tináková, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2013

Pracovník zamestnaný na prácu vo výške (montáž stožiarov) v júli 2020 riadil služobné motorové vozidlo na prácu do Nemecka. V Nemecku natankoval nesprávne PHL, v dôsledku čoho auto dojazdilo a bolo prevezené na opravu na Slovensko. Zamestnanec začal mať neskôr zdravotné problémy s chrbticou, v dôsledku čoho bol 2 mesiace PN, v januári 2021 odpracoval jeden turnus, v marci podstúpil operáciu, do 31. 5. 2021 bol PN.

Podľa lekára nemôže ďalej pracovať vo výškach, zamestnanec sa preto chcel dohodnúť na ukončení pracovného pomeru alebo o ďalšom postupe, no nedokázal sa skontaktovať so zamestnávateľom.

Dňa 17. 6. 2021 bola zamestnancovi od zamestnávateľa doručená výzva na úhradu škody za opravu auta (cez 4 000 eur).

1. Je za túto škodu zamestnanec zodpovedný, ak jeho pracovnou náplňou nie je riadenie auta?

2. Je možne vymáhať od zamestnanca náhradu škody po takmer roku od škodovej udalosti?

3. Ako ukončiť pracovný pomer?

Dátum publikácie: 3. 9. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec má rozvrhnutý pracovný čas na 5 dní v týždni od pondelka do piatku, a to tak, že 3 týždne pracuje v rannej pracovnej zmene od 5:00 (resp. od 6:00) do 14:00 h (resp. 15:00) a 1 týždeň pracuje v odpoludňajšej pracovnej zmene od 14:00 h. Aký maximálny rozsah ustanoveného pracovného času je možné dohodnúť s daným zamestnancom? Zmenil by sa rozsah ustanoveného týždenného pracovného času, ak by pracovný čas zamestnávateľ rozvrhoval v rovnakom rozsahu na 5 dní v týždni, avšak od utorka do soboty? Vyžaduje sa na takúto zmenu v rozvrhovaní pracovného času súhlas zamestnanca?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.