28 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 30. 11. 2021
Autor: kolektív autorov
Právny stav od: 1. 9. 2007

Do akej miery nahrádza „čestné vyhlásenie o zdravotnom stave - príloha č. 3ca k zákonu č. 355/2007 Z. z.“ v čase krízovej situácie povinné lekárske prehliadky?

Dátum publikácie: 30. 11. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 30. 7. 2020

Ak má vodič nákladnej dopravy do 3,5 t miesto výkonu práce na území SR, v rámci pracovnej zmluvy vykonáva prácu tak na území SR, ako aj vykonáva tranzit, prípadne naloženie alebo vyloženie tovaru v inej členskej krajine EÚ, je takáto cesta vnímaná ako vyslanie alebo ide o pracovnú cestu?

Dátum publikácie: 29. 11. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 5. 2018

Môže zamestnávateľ sám alebo prostredníctvom inej spoločnosti bez prerokovania so zástupcami zamestnancov monitorovať zamestnancov na pracovisku?

Dátum publikácie: 25. 11. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 7. 2021

Spôsob výpočtu výšky prvej pomoci za mesiac júl 2021 - opatrenie 3A: Zamestnanec je na prekážke v práci na strane zamestnávateľa a má vyplatenú náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku. Pri 7,5 hod. prekážke a priemernej hodinovej mzde 6 € zamestnanec dostane 36 € (7,5 * 6 * 80 %). Zamestnávateľ žiada úrad práce o preplatenie výdavkov za mesiac júl 2021 vo výške vyplatenej náhrady mzdy, teda sumu 36 € v zmysle projektu „Prvá pomoc“ platného od 1. 7. 2021 podľa opatrenia 3A pri Fáze 1. Úrad práce však preplatí z uvedenej sumy len 80 %, čiže 28,80 € (36 * 80%). Na základe akého predpisu (opatrenia, usmernenia) úrad práce nepreplatí zamestnávateľovi náhradu mzdy vo výške 80 %, čiže sumu 36 €, ale uvedenú sumu ešte zníži výpočtom 80 % z 36 € a preplatí zamestnávateľovi len 28,80 €?

Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2021

Spoločnosť so sídlom v Rakúsku zamýšľa od 15. 9. 2021 zamestnať jedného zamestnanca s bydliskom na Slovensku na home office. Zamestnávateľ nemá dosiaľ žiadnu prevádzkareň na Slovensku. Aký je postup v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia, aké povinnosti má zamestnávateľ a aké zamestnanec? Aké podklady sú potrebné pre zúčtovanie mzdy zamestnanca a ktoré hlásenia sú potrebné pre slovenské úrady?

Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 9. 2007

Dňa 31. 8. 2021, ktorý bol posledným dňom dvojmesačnej výpovednej doby plynúcej na základe výpovede danej zamestnancom podľa § 67 Zákonníka práce, doručil zamestnanec zamestnávateľovi okamžité skončenie podľa § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce z dôvodu nevyplatenia mzdy za mesiace marec až júl 2021. Ktorým právnym úkonom v danom prípade skončil pracovný pomer zamestnanca?

Dátum publikácie: 22. 11. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnávateľ poskytol zamestnancovi vozidlo jednorazovo na súkromné účely na jeden týždeň. Zamestnanec nevyužíva vozidlo na služobné aj súkromné účely. Má sa zamestnancovi jednorazové použitie vozidla zdaniť?

Dátum publikácie: 22. 11. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanci pracujú pondelok až piatok. Môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancom pracovať aj v sobotu? Čo všetko musí byť dodržané, aby to bolo v súlade so Zákonníkom práce? Je potrebné, aby zamestnancom za odpracovanú sobotu bolo určené náhradné voľno alebo stačí iba preplatenie práce nadčas a príplatkov? Musí byť nariadenie nadčasu v písomnej forme? Ak nariadené nadčasy presiahnu 150 hodín, ako potom riešiť prácu nadčas? Musí byť podpísaná dohoda o práci nadčas?

Dátum publikácie: 22. 11. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2019

Za akých podmienok môže slovenský zamestnávateľ zamestnávať ukrajinských štátnych príslušníkov?

Dátum publikácie: 19. 11. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 1. 2013

Ako dohodnúť miesto výkonu práce slovenského zamestnanca pre slovenského zamestnávateľa, ak slovenský zamestnávateľ predpokladá, že daný zamestnanec v súvislosti s plnením kontraktu svojho zamestnávateľa by mal vykonávať prácu aj v priestoroch ambasády?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.