8 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 10CoPr/4/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 10. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 1. 2021

I. Náhrada mzdy, ktorá zamestnancovi prináleží podľa ust. § 79 ods. 1 Zákonníka práce je dôsledkom toho, že zamestnávateľ po neplatnom rozviazaní pracovného pomeru (v danom...

Spisová značka: C-762/18 a C-37/19
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 25. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 1. 2021

I. Ak pracovník, po tom, ako opätovne nastúpil do zamestnania v nadväznosti na rozhodnutie o zrušení jeho protiprávnej výpovede, znovu dostal výpoveď, môže sa na základe...

Spisová značka: 9CoPr/3/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 1. 2021

Konania o nárokoch z neplatného rozviazania pracovného pomeru sú už tradične teóriou procesného práva i judikatúrou považované za tzv. sporové konania ovládané dispozičným...

Spisová značka: 24S/152/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 7. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2019

Dôvodom hodným osobitného zreteľa odôvodňujúcim nepriznanie náhrady trov konania v tomto súdnom konaní plne úspešnému žalobcovi je skutočnosť, že žalobca nebol v konaní...

Spisová značka: 21 Cdo 5285/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 31. 10. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 9. 2018

Trojročná lehota, v ktorej sa premlčuje právo zamestnávateľa na vrátenie odstupného, ak bola výpoveď z pracovného pomeru, na základe ktorej bolo odstupné zamestnancovi...

Spisová značka: 21 Cdo 1193/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 15. 3. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 9. 2018

Právo na odstupné môže byť dohodnuté aj pre prípad skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa pre závažné porušenie pracovných povinností.

Spisová značka: 7 So 95/2012
R číslo: 55/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 14. 8. 2013

Jednorazová mzda za dlhoročnú prácu nemusí byť so zreteľom na všetky okolnosti a podmienky jej výplaty považovaná za plnenie poskytnuté v súvislosti so skončením pracovného...

Spisová značka: C-341/05
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 18. 12. 2007
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 12. 2007
Článok 49 ES a článok 3 smernice 96/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb sa majú vykladať v tom zmysle, že...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.