243 výsledkov
...
Dátum publikácie: 8. 2. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.
Právny stav od: 6. 2. 2021

Zamestnanec sa odmietol zúčastniť celoplošného testovania. Medzitým sa u zamestnávateľa situácia s ochorením COVID-19 zhoršila a zamestnávateľ okrem povinného celoplošného testovania zabezpečil testovanie zamestnancov aj vo firme, ktoré sa konalo v týždňových intervaloch v rámci troch týždňov. Dotyčný zamestnanec sa ho odmietol na pracovisku zúčastniť a od toho dátumu čerpá dovolenku...

Dátum publikácie: 19. 1. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Môže zamestnávateľ udeľovať pokuty zamestnancom napríklad za porušenie pracovnej disciplíny?

Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec je práceneschopný od 29. 11. 2019, čiže mu končí podporné obdobie. Liečenie má schválené od 29. 1. 2021. Keďže mu bol priznaný plný invalidný dôchodok, tak mu lekárka pravdepodobne ukončí dňom 29. 11. 2020 PN. Môže byť tento zamestnanec na PN, aj keď nebude poberať nemocenské dávky? Ak mu bude ukončená PN a zamestnávateľ ukončí pracovný pomer, musí mu byť vyplatené odstupné a odchodné?

Dátum publikácie: 7. 12. 2020
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnanec je dlhodobo PN. Vždy ku koncu mesiaca doručoval zamestnávateľovi potvrdenie o trvaní PN. Od júla 2020 už zamestnávateľ nemá preukázané, že daný zamestnanec je PN a napriek snahe o kontakt nezdvíha zamestnávateľovi telefón. Je možné toto správanie zamestnanca považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny?

Dátum publikácie: 24. 11. 2020
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 1. 11. 2017

Je dodržaná písomná forma pracovnej zmluvy, ak nebude vyhotovená v listinnej podobe, ale ako elektronický dokument s tým, že tak podpis zamestnávateľa, ako aj podpis zamestnanca bude elektronický cez mobilnú aplikáciu? Bola by takto vyhotovená pracovná zmluva dostatočná napr. v prípade kontroly zo strany Inšpektorátu práce alebo pri jej predložení Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny s cieľom vyradenia zamestnanca z evidencie uchádzačov o zamestnanie?

Dátum publikácie: 15. 11. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 1. 2013

So zamestnancom bol uzavretý pracovný pomer na dobu určitú od 1. 3. 2016 do 31. 3. 2017. V jeho priebehu bola so zamestnancom uzavretá ďalšia pracovná zmluva, na základe ktorej bol pracovný pomer predĺžený do 28. 2. 2018. V poradí treťou pracovnou zmluvou bol pracovný pomer zamestnanca opätovne dohodnutý na dobu od 1. 3. 2018 do 5. 10. 2020 z dôvodu zastupovania zamestnanca/zamestnankyne na rodičovskej dovolenke, ktorý bol ukončený dňom 30. 4. 2020 z organizačných dôvodov bez odstupného. Bol postup zamestnávateľa pri uzatváraní pracovných pomerov na dobu určitú v súlade so Zákonníkom práce?

Dátum publikácie: 14. 10. 2020
Autor: JUDr. Eva Tináková, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2015

Zamestnávateľ má vo výrobe vytvorené pracovné miesta na nasledovné tri pozície: lisovač (výroba dielov), operátor vo výrobe (kontrola dielov) a montážny pracovník (montáž dielov). Aktuálne sa často stáva, že napr. na pozícii lisovač má zamestnávateľ viac zamestnancov ako potrebuje, a preto ich chce využiť na kontrole alebo na montáži. Preto uvažuje o vytvorení nového pracovného miesta s novým popisom pracovnej činnosti a s novými mzdovými podmienkami tak, aby to bol zamestnanec, ktorý by mohol pracovať na všetkých troch pozíciách...

Dátum publikácie: 29. 9. 2020
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 7. 2006

Je povinnosťou spoločnosti s ručením obmedzeným obsadiť miesto vedúceho oddelenia priamo podriadené riaditeľovi na základe výberového konania a pred menovaním do funkcie požadovať od neho absolvovanie psychotestov? Môže byť zamestnanec vo funkcii vedúceho oddelenia zvolený za zamestnaneckého dôverníka?

Dátum publikácie: 7. 9. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 9. 2015

Spoločnosť A zamestnáva ľudí a vykoná pre spoločnosť B napr. stavebné práce, krajčírske práce, účtovné práce a následne spoločnosť B predá svoje služby spoločnosti C (alebo FO). Medzi spoločnosťou A a spoločnosťou B môže byť zmluva o „zapožičaní zamestnancov“ alebo o poskytnutí služby alebo ako sa to dá ošetriť?

Dátum publikácie: 13. 8. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 4. 4. 2020

Má zamestnávateľ vyhotoviť dodatok k pracovnej zmluve, ak zamestnanec vykonáva prácu v mieste bydliska počas koronavírusu?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.