43 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 6. 4. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 1992
Právny stav do: 1. 7. 2018

Zamestnávateľovi bola doručená dohoda o zrážkach zo mzdy od Poštovej banky. Zamestnanec, ktorého sa to týka, je rozvedený, má 2 maloleté deti, na ktoré platí výživné. Koľko je možné zamestnancovi zrážať zo mzdy? Aký doklad je ešte potrebný od zamestnanca?

Dátum publikácie: 30. 11. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011
Právny stav do: 30. 9. 2020

Spoločnosť sa zlúčila s inou spoločnosťou, za rozhodný deň bol určený 14. 9. 2017. Spoločnosť mala 2 zamestnancov, ktorí delimitačným protokolom prešli na nástupnícku spoločnosť. Kto spracováva mzdy zamestnancov za 9/2017 a ako je to s výkazmi do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a Prehľadom na daňový úrad, t. j. kto ich posiela?

Dátum publikácie: 28. 10. 2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 12. 1995
Právny stav do: 31. 3. 2017

Zamestnankyňa mala exekúciu, ktorú exekútor ukončil. Keďže si ju ona sama splatila v predstihu, zamestnávateľ dostal oznámenie od exekútora, že všetky deponované prostriedky má zamestnankyni vrátiť. Avšak medzitým prišla druhá pohľadávka od iného exekútorského úradu. Má zamestnávateľ tieto prostriedky z prvej exekúcie vrátiť zamestnankyni alebo ich poukázať na druhú exekúciu?

Dátum publikácie: 3. 10. 2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 7. 2009
Právny stav do: 31. 12. 2018

Spoločnosť s r. o. dostala upovedomenie o začatí exekúcie - kvôli jej nesplateným záväzkom. V rámci celkového vymáhaného nároku je aj DPH. Má nárok na jej odpočítanie?

Dátum publikácie: 2. 9. 2016
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 12. 1995
Právny stav do: 31. 3. 2017

Dňa 28. 8. 2014 bol zamestnávateľovi doručený exekučný príkaz EX XXX/2014 na celkový vymáhaný nárok vo výške 140,07 €. Na uvedený exekučný príkaz zamestnávateľ začal vykonávať zrážky od 1. 8. 2015. Posledná zrážka bola vykonaná dňa 14. 6. 2016 na sumu 1,54 €, tým bol celkový vymáhaný dlh vo výške 140,07 € splatený. Dňa 17. 6. 2016 bol zamestnávateľovi opätovne doručený exekučný príkaz EX XXX/2014, kde bol celkový vymáhaný nárok k 14. 6. 2016 zvýšený o ďalších 48,77 €. Môže exekútor sumu v exekučnom príkaze počas splácania ešte zvyšovať?

Dátum publikácie: 20. 6. 2016
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2016

Zamestnanec, ktorý sa znovu oženil, platí výživné na svoje dve deti z predošlého manželstva. S terajšou manželkou majú 3 spoločné deti a manželka má 2 deti z predošlého manželstva. Na zamestnanca prišiel exekučný príkaz 1/3. Ktoré deti má zamestnávateľ započítať ako ďalšie vyživované osoby?

Dátum publikácie: 23. 5. 2016
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 30. 6. 2017

Zamestnávateľ zamestnáva zamestnanca na dohodu o vykonaní práce, ktorý je evidovaný na úrade práce a má hrubú odmenu z uzatvorenej dohody v sume 148,50 €. Ako má zamestnávateľ postupovať pri zrážke zo mzdy na základe uzatvorenej dohody o zrážkach zo mzdy s nebankovou spoločnosťou?

Dátum publikácie: 22. 4. 2016
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 11. 11. 2018

Zamestnanec nezotrvá v pracovnom pomere počas plynutia výpovednej doby. Môže mu zamestnávateľ zraziť dvojnásobok priemerného mesačného zárobku za nedodržanie dvojmesačnej výpovednej doby? Je to dohodnuté v pracovnej zmluve. Stáva sa tiež, že zamestnanec je počas výpovednej doby uznaný za dočasne práceneschopného, aby nemusel ísť do práce.

Dátum publikácie: 13. 4. 2016
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 1. 2009
Právny stav do: 17. 10. 2016

Vykonávanie a odosielanie zrážok zo mzdy veriteľovi je možné iba po doručení originálu alebo osvedčenej kópie dohody o zrážkach zo mzdy. Zamestnávateľovi bola doručená dohoda o zrážkach zo mzdy, ktorá je však podpísaná iba elektronicky, pričom na predloženom doklade nie je viditeľný podpis. Ako postupovať v tomto prípade?

Dátum publikácie: 13. 4. 2016
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 12. 1995
Právny stav do: 31. 3. 2017

Zamestnávateľ vykonával zamestnancovi zrážky zo mzdy na základe exekučného titulu „1“. Po splatení pohľadávky telefonicky kontaktoval príslušný exekútorský úrad a požiadal o vyčíslenie konečného zostatku (úroky a trovy). Exekútorský úrad vyčíslil sumu a v októbri 2014 zamestnávateľ dozrážal uvedenú sumu a začal vykonávať zrážky na základe ďalšieho exekučného titulu „2“, ktorý čakal v poradí. Teraz po vyše roku zamestnávateľovi prišiel príkaz na úhradu ďalších trov exekúcie z predchádzajúceho exekučného titulu „1“, ktorý v októbri 2014 zamestnávateľ ukončil. Má zamestnávateľ pozastaviť súčasnú exekúciu „2“ a doplatiť trovy z exekúcie „1“ alebo má tento príkaz zaradiť do poradia ako nový, keďže dotyčný zamestnanec má v poradí povinnosť plnenia ešte z niekoľkých ďalších exekučných titulov?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.