6 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Autor: Mgr. Alexandra Vicová
Právny stav od: 1. 1. 2009
Právny stav do: 31. 12. 2012
Autor: JUDr. Miriam Podhradská
Právny stav od: 1. 1. 2009
Právny stav do: 31. 3. 2017
Návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie peňažného plnenia  sa použije ak sa vymáha pohľadávka znejúca na povinnosť zaplatiť určitú peňažnú sumu. Ak sa vymáha pohľadávka vo výške relatívne nízkej, nemá význam navrhovať zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť vo vlastníctve povinného či exekúciu predajom nehnuteľnosti povinného. Pokiaľ by však povinný nemal iný majetok, ktorý by sa dal speňažiť, do úvahy by prichádzal aj taký spôsob vedenia exekúcie.
Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 1. 2009
Právny stav do: 31. 3. 2017

Exekúciu je súd oprávnený zastaviť celkom alebo sčasti. Podanie návrhu na zastavenie exekúcie je spoplatnené podľa všeobecných predpisov o súdnych poplatkoch. 

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 15. 10. 2008
Právny stav do: 31. 3. 2017

Príkaz na začatie exekúcie doručuje súdny exekútor iba banke, pričom v zmysle § 95 ods. 2 Exekučného poriadku prioritne elektronickými prostriedkami, za  predpokladu, že došlo k uzatvoreniu dohody podľa ust. § 34 ods. 13 Exekučného poriadku a zároveň neexistujú medzi súdnym exekútorom a príslušnou bankou žiadne technické prekážky elektronickej komunikácie.

Autor: JUDr. Martina Palušková
Právny stav od: 1. 12. 1995
Dátum aktualizácie: 6. 3. 2017
Právny stav do: 30. 3. 2017

Účelom zastavenia exekúcie je trvalé upustenie od vykonávania exekúcie, ktoré nastane v prípade, ak sa zistí, že vedenie exekúcie je neprípustné z dôvodov, ktoré popisuje Exekučný poriadok.

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 12. 1995
Právny stav do: 30. 3. 2017

Povinný môže vzniesť u súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré viedli k zániku vymáhaného nároku alebo bránia jeho vykonateľnosti alebo ak sú tu iné okolnosti, pre ktoré je exekúcia neprípustná.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.