156 výsledkov
...
Dátum publikácie: 12. 5. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2017

Prechod práv a povinností z jednej spoločnosti do druhej bol k 27. 11. 2020. Priemerný zárobok sa má počítať z oboch spoločností alebo z aktuálnej nastupujúcej organizácie?

Dátum publikácie: 10. 5. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 1. 5. 2014

Zamestnávateľ vykonáva zamestnancovi zrážky zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy uzatvorenej s veriteľom. Zamestnanec požiadal zamestnávateľa o pozastavenie zrážok zo mzdy, ktorú podložil súdnym rozhodnutím, z ktorého zamestnávateľ nebol schopný určiť, že sa týka pohľadávky, v prospech ktorej vykonáva zrážky zo mzdy. Veriteľ požadoval pokračovať vo výkone zrážok. Následne kontaktoval zamestnávateľa mediátor a požadoval, aby zamestnávateľ ukončil výkon zrážok zo mzdy zamestnanca. Ako má zamestnávateľ postupovať?

Dátum publikácie: 21. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2017

Zamestnanec, poberateľ dôchodku zo Sociálnej poisťovne, má dôchodok 573,10 €, nepostihnuteľná suma na povinného je 214,83 €, zrážka exekúcie je 143,44 €, zostatok dôchodku je 429,66 €. Čistý príjem zamestnanca je 832,96 €. Ako správne vypočítať zo mzdy exekúciu zamestnanca?

Dátum publikácie: 16. 3. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 3. 2021

Môže zamestnávateľ cez odbory, resp. zástupcov zamestnancov dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo internom predpise spôsob stravovania pre celú organizáciu, čiže napríklad, že všetci zamestnanci budú mať stravovanie zabezpečené iba stravovacími poukážkami alebo iba finančným príspevkom?

V prípade, ak má zamestnanec exekučné zrážky zo mzdy, vstupuje finančný príspevok na stravovanie do čistej mzdy na vykonanie zrážok?

Dátum publikácie: 26. 2. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Zamestnankyňa mala v 1/2021 čistý príjem 711,61 €, avšak po vykonaní ročného zúčtovania dane (má doplatený daňový bonus na dieťa a doplatenú nezdaniteľnú časť základu dane) je čistý príjem na výplatnej páske 1 267,72 €. To sa nezohľadňuje v exekúcii, že je to príjem z ročného zúčtovania dane? Čistým príjmom je suma po vykonaní ročného zúčtovania dane?

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 12. 1995

Zamestnávateľ vykonáva zrážky zo mzdy na prednostnú exekúciu. Neskôr mu bola doručená dohoda o zrážkach zo mzdy od spoločnosti X. Ako sa postupuje v tomto prípade pri výkone zrážok zo mzdy?

Dátum publikácie: 20. 1. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2005

Ako má zamestnávateľ vypočítať exekučnú zrážku zamestnancovi, ktorý má čistú mzdu 800 €, ak mu prišli v jeden deň dva exekučné príkazy - jeden prednostný vo výšky 890 € a druhý neprednostný v sume 1 100 €?

Dátum publikácie: 21. 5. 2020
Autor: JUDr. Eva Tináková, PhD.
Právny stav od: 1. 9. 2007

Ako postupovať v prípade, ak zamestnávateľovi bola doručená žiadosť o vykonávanie zrážok zo mzdy na základe § 551 Občianskeho zákonníka? Dohoda o zrážkach je zvlášť na papieri, ale vo vyhlásení dlžníka je okienko, že s dohodou „súhlasí“ a „neodmieta“ je zaškrtnuté automaticky strojom, čiže pri podpisovaní dlžník nemal na výber. Zamestnanec nedovolí, aby mu zamestnávateľ zrážku zrážal zo mzdy, pretože v zákone sa uvádza, že takéto dohody majú byť neakceptované.

Dátum publikácie: 21. 5. 2020
Autor: JUDr. Ing. Viera Fraňová
Právny stav od: 1. 4. 2017

Zamestnancovi končí dňa 30. 4. 2020 pracovný pomer u zamestnávateľa dohodou z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca s odkazom na § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. Zamestnanec má nárok na odstupné v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru podľa § 76 ods. 2 Zákonníka práce. Na základe exekučného príkazu zrážkami zo mzdy vykonáva zamestnávateľ zrážky zo mzdy zamestnanca. Vzťahuje sa povinnosť vykonať exekučnú zrážku aj na odstupné zamestnanca?

Dátum publikácie: 28. 4. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 12. 1995

Ako postupovať v prípade dvoch doručených neprednostných pohľadávok? Prvá exekúcia: príkaz od exekútora na začatie zrážok zo mzdy bol doručený 4. 3. 2020. Druhá exekúcia: už „exekučný príkaz“ bol doručený 27. 3. 2020, tiež neprednostná exekúcia. Ako zamestnancovi vykonávať zrážky zo mzdy v takomto prípade? Brať do popredia exekučný príkaz 27. 3. 2020 alebo prv splatiť tú, na ktorú prišiel príkaz na začatie exekúcie 4. 3. 2020?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.