165 výsledkov
...
Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Zamestnávateľovi bola zo strany súdneho exekútora doručená žiadosť o súčinnosť spočívajúca v doručení upovedomenia o začatí exekúcie zamestnancovi do vlastných rúk. Je zamestnávateľ povinný tejto žiadosti vyhovieť?

Dátum publikácie: 21. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec má podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti, kde sa zaväzuje nahradiť zamestnávateľovi spôsobenú škodu na zverených hodnotách v plnej výške. Chce ukončiť dohodu o vykonaní práce. Zamestnanec spôsobil zamestnávateľovi manko. Akú čiastku môže zamestnávateľ zraziť zamestnancovi, keď manko presahuje jeho čistý príjem? Musí byť podpísaná aj dohoda o zrážkach zo mzdy?

Dátum publikácie: 5. 10. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., JUDr. Jozef Lukajka, PhD., advokát, Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.
Právny stav od: 1. 4. 2007

Zamestnávateľ zosobňujeme „manko“ zamestnancovi, ktorý pracuje v predajni, kde je spoločná hmotná zodpovednosť zamestnancov. Rozhodujúce obdobie je jún 2020 až jún 2021, teda zamestnávateľ berie do úvahy priemerný zárobok za I. štvrťrok 2021. Zamestnávateľ má zároveň zamestnanca, ktorý bol preradený na túto predajňu na týždeň v tomto rozhodujúcom období. Ako mu má zamestnávateľ vypočítať podiel na „manku“?

Dátum publikácie: 28. 9. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 7. 2021

Zamestnankyňa má exekúciu. Je invalidná dôchodkyňa, žije so synom. V exekučnom príkaze je napísané, že pri vypočítaní výšky mesačnej zrážky netreba ponechávať nepostihnuteľnú položku. Je to myslené na syna?  Je výpočet takto správne: čistý príjem 752,04 – 218,06 (na povinnú) – 109,03 (na syna vyššia suma, keďže je zamestnankyňa invalidná dôchodkyňa) = 424,95 €. Následne 424,95 – 327,09 (150 % životného minima) = 97,86 €. Následne 327,09 / 3 = 109,03 €. Tak 97,86 + 109,03 = 206,89 €, čo je zrážka. Je potrebné k čistej mzde prirátať aj invalidný dôchodok zamestnanca a z toho robiť zrážku?

Dátum publikácie: 10. 9. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 12. 1995

Zamestnávateľ zráža zamestnankyni prednostnú pohľadávku z dvoch tretín, kde výška dvoch tretín je spolu 340,26 €, avšak zrážka má byť vykonaná už iba v sume 165,88 €. Zamestnankyňa má ďalšiu pohľadávku v poradí, ktorá prišla 22. 10. 2020, zrážky podľa Občianskeho zákonníka a následne prišiel príkaz na začatie exekúcie dňa 9. 11. 2020. Ktorú zrážku má zamestnávateľ zrážať?

Dátum publikácie: 24. 8. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnávateľ si chce uplatniť u zamestnanca škodu v sume štvornásobku jeho priemerného zárobku. Má si zamestnávateľ uplatniť túto sumu ako štvornásobok hrubej mzdy?

Dátum publikácie: 30. 7. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 12. 1995

Ak zamestnávateľovi boli doručené v jeden deň dve neprednostné exekúcie, má vykonať zrážku na obidve exekúcie?

Dátum publikácie: 12. 7. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Zamestnávateľ zamestnankyni zráža z dvoch tretín prednostnú pohľadávku. Zamestnankyňa zostala PN od 9. 3. 2021 do 31. 3. 2021 – náhrada príjmu 9. 3. 2021 až 18. 3. 2021, nemocenské 19. 3. 2021 až 31. 3. 2021 (1. 4. práceschopná). Exekútorovi po 10 dňoch PN poslal informáciu, že jej nemocenské bude vyplácať pobočka Sociálnej poisťovne. Zamestnávateľ jej riadne vykoná exekučnú zrážku z dvoch tretín (prednostná pohľadávka) z toho, čo zarobila za 1. 3. 2021 až 8. 3. 2021 a z jej náhrady príjmu? To, že Sociálna poisťovňa vykoná zrážku z nemocenského, jej invalidný dôchodok neberie do úvahy?

Dátum publikácie: 16. 6. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., advokát, Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.
Právny stav od: 1. 9. 2007

Môže zamestnávateľ pri skončení pracovného pomeru zamestnancovi, ak má podpísanú dohodu o zrážkach, zraziť časť sumy za poskytnuté pracovné oblečenie?

Dátum publikácie: 12. 5. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2017

Prechod práv a povinností z jednej spoločnosti do druhej bol k 27. 11. 2020. Priemerný zárobok sa má počítať z oboch spoločností alebo z aktuálnej nastupujúcej organizácie?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.