10 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 41CoCsp/44/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 4. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 10. 2021

Skutočnosť, že dohoda o zrážkach zo mzdy umožňuje veriteľovi dosiahnuť uspokojenie bez toho, aby sa musel obrátiť na súd za účelom získania exekučného titulu, podľa názoru...

Spisová značka: 10Co/68/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 3. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 10. 2021

Krajský súd dodáva, že sa nestotožnil s právnym posúdením následkov spočívajúcich v utrpenom strese a traume ako ujmou na psychickom zdraví žalobcu podľa § 444 a nasl. Obč. zák....

Spisová značka: 24Co/168/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 1. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 9. 2020

Petit návrhu na neodkladné opatrenie nie je dostatočne zrozumiteľný, určitý a vykonateľný, keď z neho nevyplýva konkretizácia právneho úkonu, ktorého sa požiadavka žalobkyne na...

Spisová značka: 22CoPr/2/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 27. 2. 2020

Zodpovednosť zamestnávateľa podľa ustanovenia § 195 ods. 1 Zákonníka práce je založená na princípe zodpovednosti objektívnej, teda bez zreteľa na zavinenie. Jej predpokladom nie...

Spisová značka: 12CoPr/9/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 3. 2020

V prejednávanom spore nebolo ani len tvrdené a už vôbec nie dokázané, že by zo strany žalovaného ako zamestnanca žalobcu došlo ku schodku na zverených hodnotách, teda na...

Spisová značka: 9Co/456/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 8. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 11. 2016

Z citovaných ustanovení § 9 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v platnom znení a § 44 ods. 2 Exekučného poriadku je...

Spisová značka: 5 Sžo 57/2013
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 3. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 27. 11. 2019

Dohoda o zrážkach zo mzdy je jedným z prostriedkov na zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, ktoré upravuje ustanovenie § 20 Zákonníka práce. Predmetné...

Spisová značka: 3 Cdo 80/2005
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 1. 1. 2005
Dátum uverejnenia v EPI: 1. 1. 2005
Najvyšší súd SR je tohto názoru, že pri určení „zárobku zamestnanca po zistení choroby z povolania“ pre odškodnenie náhrady za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti v...
Spisová značka: Cpj 47/1987
R číslo: 1/1988
Forma rozhodnutia: stanovisko pléna
Súd: občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR
Dátum rozhodnutia: 26. 8. 1987
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 8. 1987
Stanovisko - V prípade súdneho výkonu rozhodnutia zrážkami zo mzdy podľa vykonateľného rozhodnutia ukladajúceho splnenie povinnosti dlžníkovi aj ručiteľovi súd koná samostatne voči...
R číslo: 19/1987
Forma rozhodnutia: zo správy
Súd: Najvyšší súd SSR
Dátum rozhodnutia: 11. 6. 1987
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 6. 1987
K ďalším otázkam praxe súdov vo veciach súdneho výkonu rozhodnutia

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.